قطره 140 کتاب 1001 قطره دیدگاه غلط در مورد علت خشک‌سالی دولت

خشک‌سالی را به گردن یک دولت نمی‌توان انداخت بلکه خشک‌سالی به گردن تمامی دولت‌ها می‌باشد، البته نمی‌توان گفت که خشک‌سالی به گردن انقلاب می‌باشد و اگر حکومت پادشاهی ادامه میافت خشک‌سالی نبود، روال قبل از انقلاب با بعد از انقلاب در نگرش به جریاناتی مانند خشک

قطره 140 دیدگاه غلط در مورد علت خشک‌سالی دولت
خشک‌سالی را به گردن یک دولت نمی‌توان انداخت بلکه خشک‌سالی به گردن تمامی دولت‌ها می‌باشد، البته نمی‌توان گفت که خشک‌سالی به گردن انقلاب می‌باشد و اگر حکومت پادشاهی ادامه میافت خشک‌سالی نبود، روال قبل از انقلاب با بعد از انقلاب در نگرش به جریاناتی مانند خشک‌سالی چندان تفاوت ننموده پس خشک‌سالی نه به گردن یک دولت و نه به گردن یک حکومت می‌باشد بلکه خشک‌سالی به گردن همه و همه می‌باشد بعداز انقلاب علوم اسلامی و ملی ما احیاء نشد لذا بعداز انقلاب با روال قبل از انقلاب جریانات را ادامه‌ دادیم بانکداری ما همان بانکداری بود و نگاه ما به جریاناتی مانند ریز گرد و خشک‌سالی و کشاورزی و ... همان روال بود بله بعداز انقلاب نیت‌ها درست شد ولی برای به نتیجه رسیدن امور نیت خوب و صادق کافی نمی‌باشد.

سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید