کتاب 1001 قطره قطره 136 - دیدگاه غلط در مورد علت خشک‌سالی گناه

در بسیاری از روایات آمده است که گناهان سبب خشک‌سالی می‌باشد که هیچ مسلمانی نمی‌تواند این مطلب را رد نماید. اما باید بدانیم که این مطلب تمامی علت خشک‌سالی نمی‌باشد

قطره 136 دیدگاه غلط در مورد علت خشک‌سالی گناه
در بسیاری از روایات آمده است که گناهان سبب خشک‌سالی می‌باشد که هیچ مسلمانی نمی‌تواند این مطلب را رد نماید.
اما باید بدانیم که این مطلب تمامی علت خشک‌سالی نمی‌باشد بلکه یکی از دلایل خشک‌سالی ایران گناهان است و ازاینجا این سؤال مطرح است: چرا غرب با آن‌همه گناه مانند ما خشک‌سالی ندارد؟ چرا ترکیه در چنین خشک‌سالی قرار ندارد؟ لذا مشکلات مدیریتی و عدم تدبیر و دور بودن از تکنولوژی و نفهمیدن جامع از اسلام نیز از دلایل خشک‌سالی می‌باشد، مثلاً در مورد گناه که دلیل خشک‌سالی است معمولاً به بی‌حجابی اشاره می‌کنند درحالی‌که گناهی مانند ربای بانکی و غصب‌هایِ مدیریتیِ کلان و قضاوت ناحق و اختلاف طبقاتی و دزدی‌های مدیریتی و رانت و بروکراسی و فساد اداری اصل می‌باشد، لذا باید مفهوم گناه و تَقوی را به‌صورت شفاف‌تر و جامعی بیان نمود، گناه و تقوی سه مرتبه دارد که می‌توان به گناه‌های شخصی و خانوادگی و اجتماعی تقسیم‌بندی نمود و از طرف دیگر می‌توان به گناه عوام و خواص تقسیم نمود و از طرف دیگر می‌توان به گناه افراد عادی و علماء و قُضّات و مدیران تقسیم نمود که معمولاً در بیان مطالب به گناه‌های شخصی اشاره می‌شود درحالی‌که گناه‌های اجتماعی و حکومتی و گناه خواص و ... در اولویت اول قرار دارد و در یک معنی: ظاهرِ افرادِ جامعه، باطنِ مسئولینِ جامعه هستند لذا طبق این نظریه باید گفت مدیران کار نابلدِ غاصب بزرگ‌ترین گناه را انجام داده¬اند و ایران به‌واسطه‌ی این گناه به این بلاها دچار شده است.

سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید