کتاب 1001 قطره قطره 134 خشک‌سالی و کشتِ فرا سرزمینی - ممنوعیتِ کشت اقلام پر آب بر کشاورزی

بین اقتصاد صنعتی ماشینی و اقتصاد بر پایه کشاورزی باید به سمت اقتصاد صنعتی رفته و شهرهای خود را صنعتی نماییم زیرا ایران منابع محدود آبی دارد و کشاورزی به آب فراوان احتیاج دارد لذا نمی‌توانیم اقتصاد ایران را بر پایه¬ی کشاورزی بنا نماییم و باید صنعتی شویم.

قطره 134 دیدگاه غلط خشک‌سالی و کشتِ فرا سرزمینی و ممنوعیتِ کشت اقلام پر آب بر کشاورزی
میگویند: ایران سرزمینی گرم و خشک با منابع آبی محدود است و این روند با افزایش گرمای هوا و کمی نزولات آسمانی، خشک‌تر و منابع آبی آن کمتر می‌گردد، با روال موجود در بحث کشاورزی و وجود چاه‌های غیرمجاز وضعیت ایران بحرانی‌تر می‌گردد، از کارهای لازم کنونی این است که تمامی چاه‌های غیرمجاز و حتی مجاز را پلمپ نماییم و از کشت اقلام کشاورزی پرمصرف جلوگیری نماییم و جامعه¬ی ایران را به سمت کشت فراسرزمینی و خرید محصولات کشاورزی ببریم و جامعه¬ی ایران باید جامعه¬ای صنعتی گردد، باید کشت محصولاتی مانند گندم و برنج و سیب‌زمینی و هندوانه را در ایران ممنوع اعلام نمود و تمامی این اقلام را از خارج وارد نمود، باید از شعار خودکفایی گندم و برنج دست‌برداریم روالِ درست، روالِ زمان پهلوی بود که روی به واردات محصولات کشاورزی نمودند.
هدهد: این متن پر از مغالطه می‌باشد، ما می‌توانیم و باید کشاورزی را رونق دهیم، مشکل کم آبی است که مسئولین وظیفه‌دارند مشکل آب را برطرف نموده و باید در ایران آب تولید نمایند، مسئولینی که میگویند نمی‌شود و یا نمی‌توان آب در ایران تولید نمود یا جاهل هستند و یا خائن، اگر جاهل هستند جهل آنان را برطرف می‌نماییم و اگر خائن هستند به خدا پناه می‌بریم.

سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید