قطره 132 کتاب 1001 قطره بررسی اهمیت خشک‌سالی و آب

آنچه باعث شده که ایران به بحران آب و حتی ورشکستگی آب برسد این است که اهمیت آب برای جامعه ایران اعم از نخبگان و عموم مردم تبیین نشده است، یعنی رابطه¬ای که بین آب و اقتصاد، آب و فرهنگ، آب و براندازی و فروپاشی حکومت و اغتشاشات، آب و قدرت نظامی و امنیت، آب و

آنچه باعث شده که ایران به بحران آب و حتی ورشکستگی آب برسد این است که اهمیت آب برای جامعه ایران اعم از نخبگان و عموم مردم تبیین نشده است، یعنی رابطه¬ای که بین آب و اقتصاد، آب و فرهنگ، آب و براندازی و فروپاشی حکومت و اغتشاشات، آب و قدرت نظامی و امنیت، آب و تمامی بحران‌های ریزودرشت فردی و اجتماعی و خانوادگی است تبیین نشده که اگر این اهمیت تبیین شده بود هیچ‌گاه به چنین وضعیتی گرفتار نمی‌شدیم، دیدگاه جامعه¬ی ایران به آب در حد یکی از وسایل ضروری زندگی انسان می‌باشد و حتی چه‌بسا ما اهمیت آب را از نفت کمتر بدانیم درحالی‌که آب یکی در کنار بقیه¬ی نیازها نمی‌باشد آب اولین و دائمی‌ترین و پرمنفعت-ترین نیاز بشری است که زیربنای ایجاد مابقی نیازها می‌باشد، می‌توان گفت آب زیربنای اقتصاد و فرهنگ و امنیت و بهداشت و ... می‌باشد و اگر آب نباشد هیچ‌چیزی نیست و اگر آب باشد همه‌چیز می‌باشد، در حقیقت می‌توان گفت ترازوی مبنای سنجش اقتصاد و فرهنگ و بحران‌ها بستگی به آب دارد اگر آب به مشکل برخورد تمامی امور مشکل‌دار می‌شود و اگر آب حفظ شود تمامی امور حفظ می‌شود ریشه¬ی مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی و ریشه¬ی معضلاتی مانند فقر و قاچاق و طلاق و دزدی و ... به خشک‌سالی برمی‌گردد ولی متأسفانه این مسئله تبیین نشده است لذا صحبت از فقرزدایی و توسعه و کم کردن اختلاف طبقاتی و برطرف نمودن فساد می‌شود ولی صحبت از آب و خشک‌سالی نمی‌شود و بدیهی است که در این صورت هیچ‌گاه امور سامان پیدا نمی‌کند لذا اگر می‌خواهیم قدمی اساسی برای برطرف نمودن مشکلات برداشته شود در ابتدا اهمیت آب بیان شود تا به ریشه¬ی اصلی مشکلات توجه شود آنگاه‌که ریشه¬ی اصلی مصیبت فهمیده شد اراده¬ی ملی اعم از دولت و مجلس و ملت و ... برای حل این معضل فراهم‌شده و اقدام می‌نمایند ولی متأسفانه نخبگان جامعه از این مطلب غافل هستند لذا باز تأکید می‌کنیم ریشه¬ی اصلی مشکلات آب می‌باشد و تا زمانی که خشک‌سالی برطرف نشود هیچ مشکلی برطرف نمی‌شود و لحظه‌به‌لحظه مشکلات عمیق‌تر و متنوع‌تر می‌شوند، خشک‌سالی یک مشکل در کنار بقیه¬ی مشکلات نیست بلکه خشک‌سالی پدرجد تمامی مشکلات و بحران‌ها است و تمامی بحران‌ها و مشکلات نتیجه¬ی این بحران است و تا زمانی که این کلید طلایی برای مردم و ملت تبیین نشود هیچ‌گاه این بحران برطرف نمی‌شود، آب ارزشمندتر از طلا و نفت است.

سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید