قطره 129 کتاب 1001 قطره هدف از تألیف کتاب ، اصل کلام چیست ؟

ما در این کتاب به دنبال این هستیم که باورهای اشتباه در مورد خشک‌سالی را نقل نموده و مردم جامعه را به این باور برسانیم که می‌توانیم و باید خشک‌سالی را برطرف نماییم و در غیر این صورت بزرگ‌ترین ضربه¬ی تاریخی به ملت و دین وارد می‌شود و بزرگ‌ترین فاجعه¬ی انسان

هدف از تألیف کتاب ، اصل کلام چیست ؟
ما در این کتاب به دنبال این هستیم که باورهای اشتباه در مورد خشک‌سالی را نقل نموده و مردم جامعه را به این باور برسانیم که می‌توانیم و باید خشک‌سالی را برطرف نماییم و در غیر این صورت بزرگ‌ترین ضربه¬ی تاریخی به ملت و دین وارد می‌شود و بزرگ‌ترین فاجعه¬ی انسانی تاریخ بشریت در ایران رقم خواهد خورد لذا باید و می‌توانیم خشک‌سالی را از طریق عادی و غیرعادی در یک و کمتر از یک سال برطرف نموده و در غیر این صورت بزرگ‌ترین خیانت و جهل تاریخی در این زمان اتفاق افتاده است لذا به ملت ایران و تاریخ اعلام می‌داریم فاجعه¬ی انسانی و زیست‌محیطی و شکاف سیاسی که در ایران در حال وقوع می‌باشد به طلاب و روحانیت ارتباطی نداشته و اگرچه که سیاسیون و دولتمردان به اسم اسلام امرونهی و نصب و عزل و اقدام می‌نمایند اما بهره¬ای از علم و دانش ندارند و رفتار آنان هیچ‌گاه به اسلام ارتباطی ندارد، آیندگان بدانند بنده طلبه¬ی کوچک حوزه علمیه این رفتار مسئولین را خالی از عقل و اسلام میدانم، حتی اگر بزرگانِ اجرایی ما کمی از دانش و علم بهره داشتند در این زمان تمامی توان خود را معطوف به برطرف نمودن خشک‌سالی می‌نمودند، پس اگر مسلمان هستید طبق فرمایش قرآن محوریت امور را رفع خشک‌سالی قرار دهید و اگر متخصص غربی هستید بازهم محوریت را رفع خشک‌سالی قرار دهید که محور اولی و اصلی مشکلات و بحران‌های ایران آب است.

سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید