کتاب نقطه نوشته علی بهرامی نیکو کتاب در مورد توحید و ولایت میباشد

در این کتاب از مقامات نورانی و معرفتی اهل‌بیت ع بحث نموده و نهایت معرفتی که در رابطه با اهل‌بیت ع با دلایل عقل و نقل به دست آورده¬ام را مرقوم می‌دارم، دلایل ما در این کتاب قرآن و روایت و عقل می‌باشد لذا در این کتاب برای هر طایفه از اهل عقل و نقل دلیلی که

در این کتاب از مقامات نورانی و معرفتی اهل‌بیت ع بحث نموده و نهایت معرفتی که در رابطه با اهل‌بیت ع با دلایل عقل و نقل به دست آورده­ام را مرقوم می‌دارم، دلایل ما در این کتاب قرآن و روایت و عقل می‌باشد لذا در این کتاب برای هر طایفه از اهل عقل و نقل دلیلی که موردقبول آنان است را ذکر نموده­ایم و با توجه به آن دلایل ترجمه­ی دقیق و جدید از آیات قرآن و بعضی از زیارات مانند زیارت جامعه­ی کبیره را ذکر نموده­ایم ، اهمیت کتاب از این جهت است که دلایلِ روایی و قرآنی مطالبِ عقلی را به اهلِ معقول و دلایلِ عقلانیِ روایت و آیات خاص را به اهل منقول گوشزد مینماید، پس این کتاب میتواند موجب وحدت کلمه بین اهل نقل و عقل نیز باشد ، اگر چه که ما در این کتاب مبانی خاص و جدید عقایدی که به آن اعتقاد داریم را نیز با دلایل محکم ذکر نموده­ایم و نظرات مختلف را نیز نقد نموده­ایم .رحمت به کسی که کتاب را نشر دهد، ترجمه کند برای دیگران بخواند و توضیح دهد و حتی ردیه بر این کتاب بنویسد و از رحمت خدا دور باشد کسی که کتاب را تحریف کند و قسمتی از کتاب را بدون توجه به مطالب دیگر نقد نماید و دروغ و گزاف نسبت دهد

سلام علیکم
از هفته آینده روخوانی کتاب . (نقطه) را شروع میکنم
۱ کسانی که این را کتاب را بخوانند اساس چندین علم را به صورت میانبر یاد میگیرند 
۲ کسانی که کتاب را میخواهند هزینه چاپ را پرداخت کنند برایشان چاپ و ارسال میکنم
۳ میخواهم به ۱۵ نفر از آیات عظام این کتاب را برسانم ولی هزینه ندارم کسانی که میتوانند بانی این کار خیر شوند تماس بگیرند 
۴ به عقیده بنده این کتاب اقیانوس معارف و یک مکتب فکری دقیق بر اساس آیات و روایات و عقل است 
۵ کسانی که علاقه به معارف دارند را آگاه فرمایید 
۶ هم اکنون مشغله کاری زیاد دارم و مشغول نوشتن ترجمه ی شیعی بر قرآن هستم اما روزانه از اول کتاب . ( نقطه ) روخوانی میکنم
۷ کتاب ۴۹۰ صفحه و هزینه آن ۶۰ هزار تومان است که با هزینه ارسال ۷۰ ه ت میشود

09392375243
۹۸.۹.۲۸

 

جلد کتاب #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
جلد کتاب #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 7 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 8 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 8.2 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص9 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 10.1 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 10.2 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 11.1 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 11.2 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 12.1 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 12.2 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 13 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 359.2 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 360.1 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 360.2 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص361.1 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 361.2 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 362.1 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 362.2 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 363.1 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 364.1 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو
ص 364.2 #کتاب_نقطه #شیخ_علی_بهرامی_نیکو

افزودن دیدگاه جدید