توضیح قطره یازدهم از کتاب هزار و یک قطره / 11- ایران در آستانه مشکلات و فتنه ­های بسیاری قرار دارد

بنده باز اعلام می‌دارم ایران در آستانه­ی جریاناتی وحشتناک قرار دارد که قبل از پیدایش آن باید اقدام نمود و الا در هنگام آشوب و فتنه کار بسیار مشکل می‌گردد، پایه­ی تمامی آنها مشکلات اقتصادی است که راه حل اصلی آن سامان دادن سریع اقتصاد و آبادانی کشور است که

11- ایران در آستانه مشکلات و فتنه ­های بسیاری قرار دارد

بنده باز اعلام می‌دارم ایران در آستانه­ی جریاناتی وحشتناک قرار دارد که قبل از پیدایش آن باید اقدام نمود و الا در هنگام آشوب و فتنه کار بسیار مشکل می‌گردد، پایه­ی تمامی آنها مشکلات اقتصادی است که راه حل اصلی آن سامان دادن سریع اقتصاد و آبادانی کشور است که تماماً به آب بستگی دارد و آبرسانیهای طولانی دردی از ما دوا نکند و نوش دارو بعد از مرگ سهراب است، چرا که خشک‌سالی در حال از بین بردن زمین‌های حاصلخیز ماست.

افزودن دیدگاه جدید