توضیح قطره دهم از کتاب هزار و یک قطره / 10 - راستی آزمایی و قبول مجازات در صورت اشتباه بودن

انکار روش‌های غیرعادی بدون راستی آزمایی کمال جهل است چرا که دائماً بشر به علوم و مطالب جدیدی دست می­یابد که قبل از آن غیرممکن می‌پنداشته، و از این‌گونه علوم در بین طلاب رایج بوده کما اینکه از شیخ بهایی اموری نیز تا کنون بجای مانده و در کتب علما نیز این مط

10- انکار بدون راستی آزمایی در کمال جهل است

انکار روش‌های غیرعادی بدون راستی آزمایی کمال جهل است چرا که دائماً بشر به علوم و مطالب جدیدی دست می­یابد که قبل از آن غیرممکن می‌پنداشته، و از این‌گونه علوم در بین طلاب رایج بوده کما اینکه از شیخ بهایی اموری نیز تا کنون بجای مانده و در کتب علما نیز این مطالب بسیار دیده می‌شود که البته این‌جانب تضمین‌کننده­ی مطالبی که میگویم می‌باشم، به لطف خدا ان شاء الله.

افزودن دیدگاه جدید