توضیح قطره ششم از کتاب هزار و یک قطره / 6- پیشرفت ما در گروی آب است

پیشرفت دین و دنیای ما در گروی آب است اگر آب نیاید معیشت مردم خراب و خراب‌تر شده و زمانی که معیشت نباشد دین هم در خطر قرار می‌گیرد کما اینکه در حدیث شریف ذکرشده مَن لا مَعاشَ لَهُ لا معادَ لَهُ کسی که معیشت دنیایی ندارد از دین هم بی‌بهره می‌گردد که نمونه­ه

6- پیشرفت ما در گروی آب است

پیشرفت دین و دنیای ما در گروی آب است اگر آب نیاید معیشت مردم خراب و خراب‌تر شده و زمانی که معیشت نباشد دین هم در خطر قرار می‌گیرد کما اینکه در حدیث شریف ذکرشده مَن لا مَعاشَ لَهُ لا معادَ لَهُ کسی که معیشت دنیایی ندارد از دین هم بی‌بهره می‌گردد که نمونه­هایِ آن در اطراف ما زیاد می‌باشد، در حدیث دیگر آمده که فقر انسان را به کُفر نزدیک می‌کند، کاد الفقر ان یکون کفرا.

افزودن دیدگاه جدید