توضیح قطره چهار از کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی 4- بنده در رابطه با اب مطالعه و استادی نداشته­ام ولی تا کنون برای متخصصین این عرصه نیز مطالب جدیدی بیان شده که خود اظهار داشته اند درست و تازه بوده است

بنده در رابطه با خشک‌سالی تا قبل از اردیبهشت 96 نه مطلبی خوانده و نه شنیده بودم و نه در محضر استادی در این رشته تلمّذ نموده­ام حتی به روایات خشکسالی­ و ترسالی و باران‌ها و ... نیز توجهی نداشتم، مانند اکثر طلاب به مسائل متداولی که طلاب مشغول‌اند را مشغول ب

4- بنده در رابطه با اب مطالعه و استادی نداشته­ام ولی تا کنون برای متخصصین این عرصه نیز مطالب جدیدی بیان شده که خود اظهار داشته اند درست و تازه بوده است

بنده در رابطه با خشک‌سالی تا قبل از اردیبهشت 96 نه مطلبی خوانده و نه شنیده بودم و نه در محضر استادی در این رشته تلمّذ نموده­ام حتی به روایات خشکسالی­ و ترسالی و باران‌ها و ... نیز توجهی نداشتم، مانند اکثر طلاب به مسائل متداولی که طلاب مشغول‌اند را مشغول بودم و بیشتر مباحث وهابیت و ادیان و پاسخ به شبهات را مطالعه می‌نمودم و نیز اعلام می‌دارم در تمام مواردی که به آیات آب و کوه و آسمان و رودخانه و چاه و ... برخورد می‌نمودم به دنبال تفسیر ولایی آیات بودم و کمتر نگاه به ظاهر آیات داشتم، ولی تمامیِ مطالب عنوان‌شده در مورد خشک‌سالی از همان زمان بدون مطالعه حاصل گردید به هر حال هر آنچه را که در مورد آبِ ظاهر فهمیده­ام را شواهدی از دانشگاه و رجال سیاسی بر صحت آن مطالب پیدا نموده­ام لذا شواهد بسیاری در شیطانی نبودن فهمیده­های بنده وجود دارد.

افزودن دیدگاه جدید