توضیح قطره دوم از کتاب هزار و یک قطره / 2- توفیقات بعد از برگشت از سوریه

بعد از بازگشت از سوریه توفیقاتی عنایت شد که من جمله­ی آنها پاسخ به شبهه­ای بود که در یکی از کتب که از سنگرهای دواعش پیدا نمودم (بیان شبهه): اگر کسی بگوید اول چیزی که خلق‌شده نور پیامبر­ ص است مرتد است و باید کشته شود، و حتی اگر حدیثی هم موجود باشد، آن حدی

2- توفیقات بعد از برگشت از سوریه

بعد از بازگشت از سوریه توفیقاتی عنایت شد که من جمله­ی آنها پاسخ به شبهه­ای بود که در یکی از کتب که از سنگرهای دواعش پیدا نمودم (بیان شبهه): اگر کسی بگوید اول چیزی که خلق‌شده نور پیامبر­ ص است مرتد است و باید کشته شود، و حتی اگر حدیثی هم موجود باشد، آن حدیث را باید کنار زد، چرا که این اعتقاد با آیه­ی قرآن که می‌فرماید: و جعلنا من الماء کل شیء حیّ مخالفت دارد، استدلال آنها این بود که طبق این آیه اول مخلوق خدا آب است و نه نور پیامبر ص، بنده اقدام به پاسخ دادن این شبهه از قرآن نمودم که اجمال جواب این بود که آیه­ی: و جعلنا من الماء کل شیء حی را کنار آیه­ی 12 سوره یس(و کل شیء احصیناه فی امام مبین) قراردادم و اثبات نمودم امام مبین و الماء در دو آیه یک حقیقت است و آن حقیقت واحد غیر از این آب است، آن حقیقتی است که باید همه چیز از علم و قدرت و حکمت و ... در او جمع باشد پس منظور از الماء h2o نمی‌باشد که البته بحث مفصلی دارد، در آنجا اثبات نمودم اگر این‌گونه نباشد هر دو آیه نعوذبالله دروغ می‌باشد و از آنجا مقامات نورانی چهارده معصوم ع را اثبات نمودم که البته روایات شیعه و سنی هم در این­ رابطه موجود است ولی چون روایات در نظر دَواعش حجت نیست تنها به آیات قرآن و استدلال عقلی بسنده نمودم، بعد از آن باب ظاهر آیه در طِیّ جریاناتی باز شد که نتیجه­ی آن تمام موضوعاتی است که پیرامون خشک‌سالی عنوان نموده­ام، و تنها دلیل عمومی کردن این مطلب این است که آنچه فهمیده­ام حقیقتی اجتماعی است و نه شخصی و نگفتن آن خیانت است پس بین خیانت و متهم شدن آنچه را انتخاب می‌نمایم که فردا در پیشگاه عدل الهی شرمنده نباشم.

افزودن دیدگاه جدید