حکمتهای عجیب در جریان موسی و خضر / علم اهل بیت ع / کشتن بچه توسط خضر / حکمت مصیبتها

بحثی کوتاه در مورد جریان موسی و خضر ۹۶.۹.۶ حکمت اتفاقات ناخوشایند عالم حکمت اینکه موسی با خضر همراه شد علم اهل بیت ع

حکمتهای عجیب در جریان موسی و خضر / علم اهل بیت ع / کشتن بچه توسط خضر / حکمت مصیبتها

بحثی کوتاه در مورد جریان موسی و خضر ۹۶.۹.۶

حکمت اتفاقات ناخوشایند عالم

حکمت اینکه موسی با خضر همراه شد

علم اهل بیت ع

افزودن دیدگاه جدید