علتهای زلزله از منظر علم و دین / راه مقابله با زلزله از منظر علم و دین/ رابطه زلزله با زنا / رابطه زلزله با خشکسالی

در این فایل به بررسی زلزله از منظر علم و دین میپردازیم

علل زلزله ۹۶.۹.۴
علت زلزله از منظر غرب
علل زلزله از منظر دین
راه مقابله با زلزله
فحشا و زلزله
خشکسالی و زلزله
سن ازدواج
زیر پوست شهر

افزودن دیدگاه جدید