قرائت دعای ادعیه الوسایل الی المسائل دعای 4 و 5 دعای رزق و استعاذه

براى هر زنى از جانب شوهرش صداقى است، و حق تعالى دارايى ما را در آخرت ذخيره كرده، همچنان‏ كه دارايى شما را در دنيا به شما داده‏ و من به كابين دختر تو دادم «وسائل الى المسائل» را و آن مناجاتى است كه پدرم به من عنايت كرده، به او نيز از پدرش موسى بن‏ جعفر علي

ادعية الوسائل الى المسائل به معنی "دعاهایی که وسیله براى نيل به درخواستها هستند" مجموعه ده مناجات هستند که امام جواد علیه السلام آنها را به نقل از پدران خویش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل نمودند. این ده مناجات در باب پنجم بخش باقیات الصالحات مفاتیح الجنان که نام آن حرزها و دعاهای مختصراست، آمده است. مجموعه دعاها و حرزهای این بخش از مفاتیح الجنان از دو كتاب «مهج الدعوات» و «مجتنى» كه هر دو از نوشته‏ هاى رضى الدين سيّد ابن طاووس هستند انتخاب شده‏ اند.

جریان ادعیه الوسائل الی المسائل

از محمّد بن حارث نوفلى‏ خادم حضرت جواد عليه السّلام نقل شده: وقتى مأمون دخترش را به همسرى حضرت جواد عليه السّلام درآورد، حضرت براى او نوشت: براى هر زنى از جانب شوهرش صداقى است، و حق تعالى دارايى ما را در آخرت ذخيره كرده، همچنان‏ كه دارايى شما را در دنيا به شما داده‏ و من به كابين دختر تو دادم «وسائل الى المسائل» را و آن مناجاتى است كه پدرم به من عنايت كرده، به او نيز از پدرش موسى بن‏ جعفر عليه السّلام رسيده، و به و او پدرش جعفر و به او از پدرش محمّد، و به او از پدرش على بن الحسين، و به او از پدرش حسين، و به او از پدرش امير مؤمنان على بن ابي طالب و به او از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله رسيده، كه جبرئيل به آن حضرت سپرد و گفت: اى محمّد ربّ العزّه به‏ تو سلام مى‏ رساند و مى‏ فرمايد: اين كليدهاى گنج هاى دنيا و آخرت است، آن را به سوى خواسته‏ هاى خود وسيله ساز، تا به مراد خود برسى‏ و خواسته تو انجام گيرد، و آن را به حاجت هاى دنيا اختصاص مده، كه بهره آخرتت را كم مى‏ كند، و آن ده وسيله است كه به واسطه آن، درهاى خواسته‏ ها گشوده مى‏ شود، و به سبب آنها حاجات درخواست مى‏ گردد، و به انجام مى‏ رسد.

متن ادعیه الوسائل الی المسائل:

مناجات استخاره

اَللّهُمَّ اِنَّ خِيَرَتَكَ فيمَا اسْتَخَرْتُكَ فيهِ تُنيلُ الرَّغاَّئِبَ وَ تُجْزِلُ الْمَواهِبَ وَ تُغْنِمُ الْمَطالِبَ

خدايا بهتر چيزى كه پسنديدى، در آنچه من از تو در آن طلب خير كردم، به خواسته‏ ها مى ‏رساند، و موهبت ها را شايان مى‏ سازد، و درخواست‏ شده‏ ها را پرسود مى‏ كند،

وَتُطَيِّبُ الْمَكاسِبَ وَ تَهْدى اِلى اَجْمَلِ الْمَذاهِبِ وَ تَسُوقُ اِلى اَحْمَدِ الْعَواقِبِ وَتَقى مَخُوفَ النَّوائِبِ

و كسب ها را پاكيزه مى‏ نمايد، و به زيباترين روش ها هدايت مى‏ كند، و به جانب ستوده ‏ترين عاقبت ها سوق مى ‏دهد، و از پيش‏آمدهاى بيمناك حفظ مى ‏نمايد

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْتَخيرُكَ فيما عَزَمَ رَاْيى عَلَيْهِ وَ قادَنى عَقْلى اِلَيْهِ وَ سَهِّلِ

خداى من از تو طلب خير مى ‏كنم. در آنچه مصمّم شده رأيم بر آن، و مرا عقلم به سوى آن كشانده، آسان گردان

اللّهُمَّ فيهِ ما تَوَعَّرَ وَ يَسِّرْ مِنْهُ ما تَعَسَّرَ وَاكْفِنى فيهِ الْمُهِمَّ وَادْفَعْ بِهِ عَنى كُلَّ مُلِمٍّ

خدايا آنچه در آن دشوار شده، و هموار كن آنچه را از آن سخت گشته، و مهم مرا در آن كفايت كن، و از من به واسطه‏ آن هر بلاى شديد را دور فرما،

وَاجْعَلْ يا رَبِّ عَواقِبَهُ غُنْماً وَ مَخُوفَهُ سِلْماً وَ بُعْدَهُ قُرْباً وَجَدْبَهُ خِصْباً وَ اَرْسِلِ

پروردگارا عواقبش را سود، و بيمناكش را سلامت، و دورش را نزديك، و خشكى ‏اش را رشد وبركت قرار ده،

اللّهُمَّ اِجابَتى وَاَنْجِحْ طَلِبَتى وَاقْضِ حاجَتى وَاقْطَعْ عَنّى عَوائِقَها وَامْنَعْ عَنّى بَوائِقَها

خدايا اجابت دعايم را برسان، و خواهشمند را برآور، و حاجتم را انجام ده، و موانعش را از من قطع كن، و سختى‏ هايش را از من بازدار،

وَ اَعْطِنىِ اللّهُمَّ لِوآءَ الظَّفَرِ وَالْخِيَرَةَ فيمَا اسْتَخَرْتُكَ وَ وُفُورَ الْمَغْنَمِ فيما دَعَوْتُكَ

و به من عطا كن خدايا پرچم پيروزى، و بهترين چيزى كه در آن از تو خير خواستم، و كمال بهره‏ مندى‏ در آنچه خواندمت،

وَ عَوائِدَ الاِفْضالِ فيما رَجَوْتُكَ وَ اقْرِنْهُ اللّهُمَّ بِالنَّجاحِ وَ خُصَّهُ بِالصَّلاحِ

و فوايد افزون‏تر در آنچه اميد به تو بستم، و قرين ساز خدايا آن را با كاميابى، و مخوصش گردان به‏ شايستگى،

وَاَرِنى اَسْبابَ الْخِيَرَةِ فيهِ واضِحَةً وَاَعْلامَ غُنْمِها لائِحَةً وَاشْدُدْ خِناقَ تَعْسيرِها

و در آن اسباب خيرجويى را آشكارا به من بنمايان، و نشانه‏ هاى بهره را درخشان به من نشان بده، و گلوگير دشوارى ‏اش‏ را ببند،

وَانْعَشْ صَريعَ تَيْسيرِها وَ بَيِّنِ اللّهُمَّ مُلْتَبَسَها وَاَطْلِقْ مُحْتَبَسَها وَ مَكِّنْ اُسَّها

و به خاك افتاده آسان‏كارى ‏اش را از خاك بردار، و روشن كن. خدايا مشتبهش را، و آزاد كن زندانى‏ شده ‏اش را و استوار كن پايه‏ اش را،

حَتّى تَكُونَ خِيَرَةً مُقْبِلَةً بِالْغُنْمِ مُزيلَةً لِلْغُرْمِ عاجِلَةً لِلنَّفْعِ باقِيَةَ الصُّنْعِ اِنَّكَ مَلىٌ بِالْمَزيدِ مُبْتَدِءٌ بِالْجُودِ

تا خيرى روى آور با بهره و سود باشد، برطرف كننده بدهى، و شتاب‏ ورز به سود و ماندگار عمل‏ به درستى كه تو به افزون‏ بخشى نيرومندى، و آغاز كننده به بخششى.

مناجات استقاله (چشم پوشی)

اَللّهُمَّ اِنَّ الرَّجاءَ لِسَعَةِ رَحْمَتِكَ اَنْطَقَنى بِاسْتِقالَتِكَ

خدايا اميد به رحمت فراگيرت، مرا به درخواست چشم‏ پوشى‏ ات گويا كرده،

وَالاَْمَلَ لاَِناتِكَ وَ رِفْقِكَ شَجَّعَنى عَلى طَلَبِ اَمانِكَ وَ عَفْوِكَ

و آرزوى به بردبارى و مدارا نمودنت، مرا به خواستن امان و گذشتت دلير ساخته است،

وَلى يا رَبِّ ذُنُوبٌ قَدْ واجَهَتْها اَوْجُهُ الاِْنْتِقامِ

براى من اى پروردگارم گناهانى است، كه چهره‏ هاى انتقام با آنها روبرو

وَ خَطايا قَدْ لاحَظَتْها اَعْيُنُ الاِْصْطِلامِ وَاسْتَوْجَبْتُ بِها عَلى عَدْلِكَ اَليمَ الْعَذابِ

و خطاهايى است كه ديده‏ هاى ريشه‏ بركن آنها را زير نظر گرفته، به خاطر آنها بر پايه عدالتت مستوجب عذاب دردناك شده ‏ام،

وَاسْتَحْقَقْتُ بِاجْتِراحِها مُبيرَ الْعِقابِ وَ خِفْتُ تَعْويقَها لاِِجابَتى

و به ارتكاب آنها سزاوار كيفر هلاك كننده گشته ‏ام، از به تأخير افتادن اجابت دعايم را به خاطر گناهان،

وَ رَدَّها ايّاىَ عَنْ قَضآءِ حاجَتى بِاِبْطالِها لِطَلِبَتى

و مردود شدنم را از برآمدن حاجتم ترسيده ‏ام چه اينكه گناهان خواسته ‏ام را از بين مى ‏برند،

وَ قَطْعَها لاَِسْبابِ رَغْبَتى مِنْ اَجْلِ ما قَدْ اَنْقَضَ ظَهْرى مِنْ ثِقْلِها

و اسباب رغبتم را قطع مى كنند، ازآن‏رو كه از سنگينى گناهان پشتم شكسته،

وَ بَهَظَنى مِنَ الاِْسْتِقْلالِ بِحَمْلِها ثُمَّ تَراجَعْتُ رَبِّ اِلى حِلْمِكَ عَنِ الخاطِئينَ

و از به تنهايى برداشتن بار آنها گرانبارم نموده، سپس پروردگارا به بردبارى ‏ات از خطاكاران،

وَ عَفْوِكَ عَنِ الْمُذْنِبينَ وَ رَحْمَتِكَ لِلْعاصينَ فَاَقْبَلْتُ بِثِقَتى مُتَوَكِّلاً عَلَيْكَ

و گذشتت از گنه كاران، و مهربانى ‏ات به عاصيان نظر كردم، پس با اعتمادم، و توكّلم‏ بر تو به درگاهت روى آوردم،

طارِحاً نَفْسى بَيْنَ يَدَيْكَ شاكِياً بَثّى اِلَيْكَ سآئِلاً مالا اَسْتَوْجِبُهُ مِنْ تَفْريجِ الْهَمِّ

درحالى ‏كه خود را به آستانت افكندم، و عذابم را به نزد تو شكايت نمودم، درخواست‏ كننده ‏ام آنچه را كه سزاوار آن نيستم، از گشايش اندوه،

وَلا اَسْتَحِقُّهُ مِنْ تَنْفيسِ الْغَمِّ مُسْتَقيلاً لَكَ اِيّاىَ واثِقاً مَوْلاىَ بِكَ،

و مستحق نيستم از برطرف كردن غم، چشم‏پوشى ‏ات را نسبت به خود خواستارم، به تو اى مولايم‏ مطمئنّم،

اَللّهُمَّ فَامْنُنْ عَلَىَّ بالْفَرَجِ وَ تَطَوَّلْ عَلَىَّ بِسُهُولَةِ الْمَخْرَجِ

خدايا به گشايش بر من منّت گذار، و به آسان بيرون آمدن از مشكل به من احسان فرما،

وَادْلُلْنى بِرَاْفَتِكَ عَلى سَمْتِ الْمَنْهَجِ وَ اَزْلِقْنى بِقُدْرَتِكَ عَنِ الطَّريقِ الاَْعْوَجِ

و به رأفتت مرا به سوى راه راست‏ هدايت نما، و مرا به قدرتت از راه كج دور كن،

وَ خَلِّصْنى مِنْ سِجْنِ الْكَرْبِ بِاِقالَتِكَ وَاَطْلِقْ اَسْرى بِرَحْمَتِكَ

و به گذشتت از زندان گرفتارى رهايى‏ بخش، و به رحمتت اسارتم را به آزادى تبديل كن،

وَ طُلْ عَلَىَّ بِرِضْوانِكَ وَجُدْ عَلَىَّ بِاِحْسانِكَ وَاَقِلْنى عَثْرَتى

و به خشنودى ‏ات به من روى آور، و به احسانت بر من ببخش، و از لغزشم درگذر،

وَ فَرِّجْ كُرْبَتى وَارْحَمْ عَبْرَتى وَلاتَحْجُبْ دَعْوَتى

و اندوهم را بگشا، و به گريه‏ ام رحم كن، و دعايم را در پرده قرار مده،

وَ اشْدُد بِالاِْقالَةِ اَزْرى وَ قَوِّبِها ظَهْرى وَ اَصْلِحْ بِها اَمْرى

و كمرم را با عذرپذيرى محكم‏ ببند، و پشتم را به آن نيرومند ساز، و كارم را به آن اصلاح كن،

وَ اَطِلْ بِها عُمْرى وَارْحَمْنى يَوْمَ حَشْرى وَ وَقْتَ نَشْرى

و عمرم را طولانى كن، و در روز حشر و نشر به من‏ رحم كن،

اِنَّكَ جَوادٌ كَريمٌ غَفُورٌ رَحيمٌ (وَصَلَّ عَلی مُحَمّد والهِ).

به درستى كه تو بخشنده بزرگوار، و آمرزنده مهربانى درود خدا بر محمّد و خاندانش.

مناجات سفر

اَللّهُمَّ اِنّى اُريدُ سَفَراً فَخِرْلى فيهِ وَاَوْضِحْ لى فيهِ سَبيلَ الرَّاْىِ

خدايا مى‏ خواهم سفر كنم، برايم در آن خير بخواه، و برايم در آن راه تصيم‏ گيرى را روشن كن،

وَ فَهِّمْنيهِ وَافْتَحْ لى عَزْمى بِالاِْسْتِقامَةِ وَاْشمُلْنى فى سَفَرى بِالسَّلامَةِ

و به من بفهمان، و تصميمم‏ را برايم به استوارى بگشا، و در سفرم مرا به تندرستى فراگير،

وَاَفِدْنى جَزيلَ الْحَظِّ وَالْكَرامَةِ وَ اكْلاَْنى بِحُسْنِ الْحِفْظِ وَالْحِراسَةِ وَ جَنِّبْنىِ

و بهره شايان، و كرامت فايده‏ اى‏ ده، و با نيكو نگهدارى و نگهبانى مرا حفظ كن، و بركنارم دار،

اللّهُمَّ وَ عْثاءَ الاَْسْفارِ وَ سَهِّلْ لى حُزوُنَةَ الاَْوْعارِ وَاطْوِلى بِساطَ الْمَراحِلِ

خدايا از مشقّت سفرها، و هموار كن برايم ناهموارى ‏هاى بيابها را، و در هم پيچ برايم منزلها را،

وَ قَرِّبْ مِنّى بُعْدَ نَاْىِ الْمَناهِلِ وَ باعِدْ فِى الْمَسيرِ بَيْنَ خُطَى الرَّواحِلِ

و نزديك كن به من دورى آبشخورها را، و در مسير بلند گردان بين گام هاى مركبها را،

حَتّى تُقَرِّبَ نِياطَ الْبَعيدِ وَ تُسَهِّلَ وُ عُورَ الشَّديدِ وَلَقِّنِى

تا دورى راه هاى دور را نزديك نمايى، و ناهمواري هاى سخت را هموار سازى،

اللّهُمَّ فى سَفَرى نُجْحَ طاَّئِرِ الْواقِيَةِ وَهَبْنى فيهِ غُنْمَ الْعافِيَةِ ،

خدايا در سفرم هماى فرخنده كاميابى را تلقينم كن، و به من ببخش در آن بهره‏ هاى عافيت را،

وَ خَفيرَ الاِْسْتِقْلالِ وَ دَليلَ مُجاوَزَةِ الاَْهْوالِ وَ باعِثَ وُفُورِ الْكِفايَةِ

و حامى استقلال را، و راهنماى گذركردن از هراسها را، و انگيزنده كمال كفايت‏ را،

وَ سانِحَ خَفير الْوِلايَةِ وَاجْعَلْهُ اللّهُمَّ سَبَبَ عَظيمِ السِّلْمِ حاصِلَ الْغُنْمِ

و فرخنده حامى ولايت را، و بگردانش خدايا سبب صلحى بزرگ، و بهره ‏اى به‏ دست آمده،

وَاجْعَلِ اللَّيْلَ عَلَىَّ سِتراً مِنَ الاْفاتِ وَالنَّهارَ مانِعاً مِنَ الْهَلَكاتِ

و شب را پوشش من ساز از آفات، و روز را مانع از هلاكتها،

وَاقْطَعْ عَنّى قِطَعَ لُصُوصِهِ بِقُدْرَتِكَ وَاحْرُسْنى مِنْ وُحُوشِهِ بِقُوَّتِكَ

و قطع كن‏ از من به قدرتت گروه هاى دزدانش را، و از جانوران وحشى‏ ات به نيرويت پاسم بدار،

حَتّى تَكُونَ السَّلامَةُ فيهِ مُصاحِبَتى وَالْعافِيَةُ فيهِ مُقارِنَتى وَ الْيُمْنُ ساَّئِقى

تا سلامت در سفر همراهم باشد، و عافيت قرينم، و بركت جلودارم،

وَ الْيُسْرُ مُعانِقى وَ الْعُسْرُ مُفارِقى وَ الْفَوْزُ مُوافِقى وَالاَْمْنُ مُرافِقى

و آسانى هم آغوشم، و سختى دور از جانم، و كاميابى بر وفق مرادم، و امنيت رفيقم،

اِنَّكَ ذُوالطَّوْلِ وَ الْمَنِّ وَالْقُوَّةِ وَ الْحَوْلِ وَ اَنْتَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَديرٌ وَ بِعِبادِكَ بَصيرٌ خَبيرٌ

به درستى كه تو داراى عطاى همواز و احسان و قدرت و نيرويى، و تو بر هر چيز توانا، و به بندگانت بينا و آگاهى.

مناجات طلب رزق

اَللّهُمَّ اَرْسِلْ عَلَىَّ سِجالَ رِزْقِكَ مِدْراراً وَاَمْطِرْ عَلَىَّ سَحآئِبَ اِفْضالِكَ غِزاراً

خدايا باران روزى ‏ات را ريزان به سوى من ارسال فرما، و ابرهاى فزون ‏بخش ‏ات را فراوان بر من ببار،

وَ اَدِمْ غَيْثَ نَيْلِكَ اِلَىَّ سِجالاً وَاَسْبِلْ مَزيدَ نِعَمِكَ عَلى خُلَّتى اِسْبالاً

و باران عطايت را چون سينه‏ هاى‏ ريزان بر من تداوم بخش، و بريزان فزونى نعمتت را بر ظرف نيازم ريزاندنى كامل،

وَاَفْقِرْنى بِجُودِكَ اِلَيْكَ وَ اَغْنِنى عَمَّنْ يَطْلُبُ مالَدَيْكَ وَ داوِدآءَ فَقْرى بِدَوآءِ فَضْلِكَ

و به حق جودت نيازمندم كن، و از كسى‏ كه آنچه را نزد توست مى‏ طلبد، بى‏ نيازم گردان، و درد ندارى ‏ام را به داروى فضلت درمان كن،

وَانْعَشْ صَرْعَةَ عَيْلَتى بِطَوْلِكَ وَ تَصَدَّقَ عَلى اِقْلالى بِكَثْرةِ عَطائِكَ

و با عطاى همواره ‏ات افتادگى ندارى ‏ام را بلند فرما، و به كثرت عطايت بر تهيدستى‏ ام تصدّق نما،

وَ عَلَى اخْتِلالى بِكَريمِ حِبائِكَ وَ سَهِّلْ رَبِّ سَبيلَ الرِّزْقِ اِلَىَّ

و به جايزه كريمانه ‏ات نيازمندى ‏ام را صدقه بده، و راه روزى را پروردگارا به سوى من هموار كن،

وَ ثَبِّتْ قَواعِدَهُ لَدَىَّ وَ بَجِّسْ لى عُيُونَ سَعَتِهِ بِرَحْمَتِكَ

و پايه‏ هايش را برايم پايدار نما، و چشمه‏ هاى فراخى ‏اش را به رحمتت برايم بشكاف،

وَ فَجِّرْ اَنْهارَ رَغَدِ الْعَيْشِ قِبَلى بِرَاْفَتِكَ وَاَجْدِبْ اَرْضَ فَقْرى

و با رأفتت‏ بهره اى زندگى خوش را از جانب من روان كن، و زمين ندارى‏ ام را بخشكان،

وَاَخْصِبْ جَدْبَ ضُرّى وَاصْرِفْ عَنّى فِى الرِّزْقَ الْعَوآئِقَ

و سرزمين خشك بدحالى‏ ام را سرسبز كن، و موانع روزى را از من بگردان،

وَاقْطَعْ عَنّى مِنَ الضّيقِ الْعَلائِقَ وَارْمِنى مِنْ سَعَةِ الرِّزْقِ

و بندهاى فشار و سختى را از من قطع فرما، و مرا هدف وسعت رزق‏ قرار ده،

اَللّهُمَّ بِاَخْصَب سِهامِهِ وَاحْبُنى مِنْ رَغَدِ الْعَيْشِ بِاَكْثَرِ دَوامِهِ

خدايا به پرخيرترين تيرهايش، و مرا از زندگى خوش به بيشتر پايندگى‏ اش مخصوص فرما،

وَاكْسُنىِ اللّهُمَّ سَرابيلَ السَّعَةِ وَ جَلابيبَ الدَّعَةِ

و بپوشان بر من‏ خدايا پيراهن فراخى رزق را، و جامه‏ هاى راحت را،

فَاِنّى يا رَبِّ مُنْتَظِرٌ لاِِنْعامِكَ بِحَذْفِ الْمَضيقِ وَلِتَطَوُّلِكَ بِقَطْعِ التَّعْويقِ،

پس من اى پروردگارم در انتظار نعمت‏ بخشى‏ ات به سر مى‏ برم با رفع تنگدستى، و عطاى پيوسته‏ ات را با قطع به تأخير افتادن،

وَ لِتَفَضُّلِكَ بِاِزالَةِ التَّقْتيرِ وَ لِوُصُولِ حَبْلى بِكَرَمِكَ بِالتَّيْسيرِ

و تفضلّت را با از بين بردن سختى معيشت، و پيوستن رسته ‏ام را به‏ كرمت با آسان شدن دشوارى.

وَ اَمْطِرِ اللّهُمَّ عَلَىَّ سَمآءَ رِزْقِكَ بِسِجالِ الدِّيَمِ وَاَغْنِنى عَنْ خَلْقِكَ بِعَوائِدِ النِّعَمِ

بباران خدايا بر من آسمان روزى‏ ات را به باران فراوان، و از بندگانت به واسطه‏ بهره‏ هاى نعمتها بى ‏نيازم فرما،

وَارْمِ مَقاتِلَ الاِْقْتارِ مِنّى وَاحْمِلْ كَشْفَ الضُّرِّ عَنّى عَلى مَطايَا الاِْعْجالِ

و هدف تير قرار بده موارد كشندگى تنگدستى ‏ام را، و بار كن برطرف‏ شدن بدحالى ‏ام‏ را بر باركش هاى شتاب،

وَاضْرِبْ عَنّى الضّيقَ بِسَيْفِ الاِْسْتيصالِ وَاَتْحِفْنى رَبِّ مِنْكَ بِسَعَةِ الاِْفْضالِ

و گردن تنگى را از من به شمشير نابودى بزن، و به من از جانب خود پروردگارا به‏ فراخى فزون‏ بخشى تحفه ده،

وَامْدُدْنى بِنُمُوِّ الاَْمْوالِ وَاحْرُسْنى مِنْ ضيقِ الاِْقْلالِ وَاقْبِضْ عَنّى سُوءَ الْجَدْبِ

و مرا با افزايش اموال مدد كن، و از سختى فقر پاسم بدار، و بدى قحط را از من بگير،

وَابْسُطْ لى بِساطَ الخِصْبِ وَ اسْقِنى مِنْ ماءِ رِزْقِكَ غَدَقاً

و سفره سرسبزى را برايم بگشا، و از آب روزى ‏ات آبم ده، آبى گوارا،

وَ انْهَجْ لى مِنْ عَميمِ بَذْلِكَ طُرُقاً وَ فاجِئْنى بِالثَّرْوَةِ وَالْمالِ

و از بخشش فراگير خود برايم روشن كن راه ها، و ناگهان ثروت و دارايى ‏ام بده،

وَانْعَشْنى بِهِ مِنْ صَرْعَةِ الاِْقْلالِ وَ صَبِّحْنى بِالاِْسْتِظْهارِ وَ مَسِّنى بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الْيَسارِ

و به سبب آن از زمين تنگدستى بلندم كن، و مرا به پشتيبانى ‏ات بامدادان برخيزان، و شامگاهان تواناى بر بى ‏نيازى،

اِنَّكَ ذُو الطَّوْلِ الْعَظيمِ وَالْفَضْلِ الْعَميمِ وَالْمَنِّ الْجَسيمِ وَ اَنْتَ الْجَوادُ الْكَريمُ

به درستى كه تو داراى عطاى پيوسته عظيم، و فضل همه ‏گير، و احسان بزرگى، تو بخشنده بزرگوارى.

مناجات استعاذه (پناه بردن و درخواست کمک و یاری)

اَللّهُمَّ اِنّى اعُوذُ بِكَ مِنْ مُلِمّاتِ نَوازِلِ الْبَلاءِ وَاَهْوالِ عَظآئِمِ الضَّرّآءِ

خدايا از مصايب بلاهاى پيش ‏آمده و هراس هاى بدحالى ‏هاى بزرگ به تو پناه مى ‏آورم،

فَاَعِذْنى رَبِّ مِنْ صَرْعَةِ الْبَاْساَّءِ وَ احْجُبْنى مِنْ سَطَواتِ الْبَلاَّءِ

پس پروردگارا از تباهى تنگدستى پناهم بده، و از حملات بلا محفوظم بدار،

وَ نَجِنّى مِنْ مُفاجاةِ النِّقَمِ وَاَجْرِنى مِنْ زَوالِ النِّعَمِ وَ مِنْ زَلَلِ الْقَدَمِ

و از انتقام هاى ناگهانى رهايى ‏ام بخش، و از زوال نعمت ها و لغزش گامها پناهم ده،

وَاجْعَلْنِى اللّهُمَّ فى حِياطَةِ عِزِّكَ وَ حِفاظِ حِرْزِكَ مِنْ مُباغَتَةِ الدَّوايِرِ وَ مُعاجَلَةِ الْبَوادِرِ

و قرارم ده خدايا در ميدان عزّتت و حفاظ نگهدارى ‏ات از حوادث ناگوار ناگهانى روزگار، و شتابگيرى مصايب،

اَللّهُمَّ رَبِّ وَ اَرْضَ الْبَلاءِ فَاَخْسِفْها وَعَرْصَةَ المِحَنِ فَارْجُفْها

خدايا، پروردگارا، و زمين بلا را فرو بر، ميدان محنت ها را سخت بلرزان،

وَ شَمْسَ النَّوائِبِ فَاكْسِفْها وَ جِبالَ السُّوءِ فَانْسِفْها وَ كُرَبَ الدَّهْرِ فَاكْشِفْها،

و آفتاب حوادث ناگوار را تيره كن، و كوه هاى بدى را متلاشى گردان، و گرفتاري هاى روزگار را برطرف فرما،

وَ عَوائِقَ الاُْمُورِ فَاصْرِفْها وَ اَوْرِدْنى حِياضَ السَّلامَةِ

و موانع كارها را از من بگردان، و مرا به حوضهاى سلامت‏ وارد كن،

وَاحْمِلْنى عَلى مَطايا الْكَرامَةِ وَاصْحَبْنى بِاِقالَةِ الْعَثْرَةِ وَاشْمَلْنى بِسِتْرِ الْعَوْرَةِ

و بر مركب هاى كرامت سوار فرما، و با ناديده گرفتن لغزش همراهم باش، و مرا با پوشاندن عيب‏ فراگير، و به عطاهاى برجسته‏ ات و برطرف كردن بلايت

وَ جُدْ عَلَىَّ يا رَبِّ بِالاَّئِكَ وَ كَشْفِ بَلاَّئِكَ وَ دَفْعِ ضَرّآئِكَ وَادْفَعْ عَنّى كَلاكِلَ عَذابِكَ

 و دفع پريشان‏ حالى‏ ات پروردگارا به من بخشش آر، و توده‏ هاى عذابت را ا زمن دور كن،

وَاصْرِفْ عَنّى اَليمَ عِقابِكَ وَاَعِذْنى مِنْ بَوائِقِ الدُّهُورِ وَاَنْقِذْنى مِنْ سُوءِ عَواقِبِ الاُْمُورِ

و كيفر دردناكت را از من بگردان، و از حوادث روزگار پناهم ده، و از بدى سرانجام‏ كارها نجاتم بخش،

وَاحْرُسْنى مِنْ جَميعِ الْمَحْذُورِ وَاصْدَعْ صَفاةَ الْبَلاَّءِ عَنْ اَمْرى

و از همه ناملايمات پاسم بدار، و سنگ بلا را از كارم بشكن،

وَاشْلُلْ يَدَهُ عَنّى مَدى عُمْرى اِنَّكَ الرَّبُّ الْمَجيدُ الْمُبْدِئُ الْمُعيدُ الْفَعّالُ لِما تُريدُ

و دست‏ بلا را تا پايان عمرم نسبت به من شل كن، به درستى كه تو پروردرگار بزرگوار، آغازگر، بازگرداننده‏ اى و آنچه را بخواهى‏ انجام ‏دهنده ‏اى

مناجات طلب توبه

اَللّهُمَّ اِنّى قَصَدْتُ اِلَيْكَ بِاِخْلاصِ تَوْبَةٍ نَصُوحٍ

خدايا به اخلاص، آهنگ تو را كرده ‏ام، براى توبه خالصانه،

وَ تَثْبيتِ عَقْدٍ صَحيحٍ وَ دُعاءِ قَلْبٍ قَريحٍ وَ اِعْلانِ قَوْلٍ صَريحٍ

و پايدارى پيمان راستين، و دعاى دل‏ريش، و آشكار كردن گفتار صريح،

اَللّهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنّى مُخْلَصَ التَّوْبَةِ وَ اِقْبالَ سَريعِ الاَْوْبَةِ

خداى از من بپذير توبه‏ بى ‏آلايش، و روى ‏آوردن شتابان بازگشت به سوى خود،

وَ مَصارِعَ تَخَشُّعِ الْحَوْبَةِ وَ قابِلْ رَبِّ تَوْبَتى بِجَزيلِ الثَّوابِ

و افتادنگاه هاى كرنش گناه را، پروردگارا توبه‏ ام را به‏ پاداش شايان،

وَ كَريمِ الْمَاءبِ وَ حَطِّ الْعِقابِ وَصَرْفِ الْعَذابِ وَ غُنْمِ الاِْيابِ

و بازگشتى كريمانه، و فرو ريختن كيفر، و بازگرداندن عذاب، و بهره بازگشت

وَ سِتْرِ الْحِجابِ وَامْحُ اللّهُمَّ ما ثَبَتَ مِنْ ذُنُوبى وَاغْسِلْ بِقَبُولِها جَميعِ عُيُوبى

و پرده‏ پوشى‏ مقابله كن، و محو كن خدايا آنچه از گناهانم ثبت شده، و همه عيوبم را به پذيرش توبه بشوى،

وَاجْعَلْها جالِيَةً لِقَلْبى شاخِصَةً لِبَصيرَةِ لُبّى غاسِلَةً لِدَرَنى مُطَهِّرَةً لِنِجاسَةِ بَدَنى

و قرار بده توبه‏ ام‏ را جلادهنده دلم، روشن‏ كننده ديده خردم،  شستشو دهنده ناپاكى‏ ام، پاك كننده آلودگى تنم،

مُصَحِّحَةً فيها ضَميرى عاجِلَةً اِلىَ الْوَفاءِ بِها بَصيرَتى،

درست كننده‏ نهادم، به وسيله آن شتابان كن به جانب وفا بصيرتم را،

وَاقْبَلْ يا رَبِّ تَوْبَتى فَاِنَّها تَصْدُرُ مِنْ اِخْلاصِ نِيَّتى

قبول كن پروردگارا توبه ‏ام را، به درستى كه برمى ‏آيد از خلوص نيّتم،

وَ مَحْضٍ مِنْ تَصْحيحِ بَصيرَتى وَاحْتِفالٍ فى طَوِيَّتى وَاجْتِهادٍ فى نَقاءِ سَريرَتى

و محض درستى بصيرتم، و روشنى همه‏ جانبه انديشه‏ ام، و كوشش در نظافت‏ باطنم،

وَ تَثْبيتٍ لاِِنابَتى وَ مُسارَعَةً اِلى اَمْرِكَ بِطاعَتى

و پايدار نمودن بازگشتم، و شتافتن به سوى فرمانت به طاعتم،

وَاجْلُ اللّهُمَّ بِالتَّوْبَةِ عَنّى ظُلْمَةَ الاِْصْرارِ

و از من خدايا به وسيله تو به تاريكى‏ پافشارى بر گناه را دور كن،

وَامْحُ بِها ما قَدَّمْتُهُ مِنَ الاَْوْزارِ وَاكْسُنى لِباسَ التَّقْوى وَ جَلابيبَ الْهُدى

و به آنچه از بارهاى گران پيش انداختم محو گردان، و به من لباس تقوا، و جامه‏ هاى هدايت‏ بپوشان،

فَقَدْ خَلَعْتُ رِبْقَ الْمَعاصى عَنْ جَلَدى وَ نَزَعْتُ سِرْبالَ الذُّنُوبِ عَنْ جَسَدى

من به حقيقت بند نافرمانى ‏ها را از پوستم بركشيدم. و پيراهن گناهان را از پيكرم بر كندم،

مُسْتَمْسِكاً رَبِّ بِقُدْرَتِكَ مُسْتَعيناً عَلى نَفْسى بِعِزَّتِكَ

درحالى ‏كه پروردگارا به قدرتت چنگ زننده ‏ام، و به عزّتت بر خويشتن كمك خواهم،

مُسْتَوْدِعاً تَوْبَتى مِنَ النَّكْثِ بِخَفْرَتِكَ مُعْتَصِماً مِنَ الْخِذْلانِ بِعِصْمَتِكَ

و به پناهت توبه ام را از شكستن‏ وديعه گذارم، به عصمتت از خوار شدن دست ‏آويزم،

مُقارِناً بِهِ لا حَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلاّ بِكَ

قرين كنم آن را به «نيرو و جنبشى نيست بجز به وسيله تو».

مناجات طلب حج

اَللّهُمَّ ارْزُقْنى الْحَجَّ الَّذى افْتَرَضْتَهُ عَلى مَنِ اسْتِطاعَ اِلَيْهِ سَبيلاً

خدايا حجّى كه واجب كردى بر هركه بتواند به سوى آن راه يابد، نصيب من فرما،

وَاجْعَلْ لى فيهِ هادِياً وَ اِلَيْهِ دَليلاً وَ قَرِّبْ لى بُعْدَ الْمَسالِكِ

و برايم در آن راهنما، و به سوى آن دليلى قرار ده، و دورى راه ها را برايم نزديك كن،

وَ اَعِنّى عَلى تَاْدِيَةِ الْمَناسِكِ وَ حَرِّمْ بِاِحْرامى عَلَى النّارِ جَسَدى

و بر انجام اعمال حجّ‏ يارى ‏ام ده، و به احرام بستنم آتش را بر تنم حرام كن،

وَ زِدْ لِلسَّفَرِ قُوَّتى وَ جَلَدى وَارْزُقْنى رَبِّ الْوُقُوفَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَالاِْفاضَةَ اِلَيْكَ

و نيرو و چابكى ‏ام را براى سفر زياد گردان و وقوف در برابرت، و كوچ‏ كردن به سويت را پرورگارا روزى ‏ام كن،

وَاَظْفِرْنى بِالنُّجْحِ بِوافِرِ الرِّبْحِ وَاَصْدِرْنى رَبِّ مِنْ مَوْقِفِ الْحَجِّ الاَْكْبَرِ

و با موفقّ‏ شدن به سود كامل پيروزمندم نما، و مرا پروردگارا از جايگاه حجّ اكبر

اِلى مُزْدَلَفَةِ الْمَشْعَرِ وَاجْعَلْها زُلْفَةً اِلى رَحْمَتِكَ وَ طَريقاً اِلى جَنَّتِكَ

به تقرّب‏گاه مشعر بازگردان، و آن را مايه نزديكى به رحمتت، و راهى‏ به سوى بهشتت قرار ده،

وَقِفْنى مَوْقِفَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ مَقامَ وُقُوفِ الاِْ حْرامِ وَاَهِلَّنى لِتَاْدِيَةِ الْمَناسِكِ،

و مرا در موقف مشعر الحرام، و مقام وقوف احرام متوقف كن، و شايسته گردان مرا براى‏ اداى مناسك،

وَنَحْرِ الْهَدىِ التَّوامِكِ بِدَمٍ يَثُجُّ وَاَوْداجٍ تَمُجُّ وَ اِراقَةِ الدِّماَّءِ الْمَسْفُوحَةِ

و كشتن قربانى فربه، به خونى كه مى‏ جهد، و رگهايى كه خون مى ‏فشاند، و ريختن خون هاى ريختنى،

وَالْهَدايَا الْمَذْبُوحَةِ وَ فَرْىِ اَوْداجِها عَلى ما اَمَرْتَ وَ التَّنَفُّلُ بِها كَما وَسَمْتَ

و قربانى هاى‏ سربريده، و بريدن رگ هاى آنان را بر پايه آنچه فرمودى، و انجام بيشتر بر واجب آنها چنان‏كه مقرّر فرمودى.

وَاَحْضِرْنىِ اللّهُمَّ صَلوةَ الْعيدِ راجِياً لِلْوَعْدِ خآئِفاً مِنَ الْوَعيدِ

حاضر كن خدايا مرا به نماز عيد، اميدوار به وعده‏ ات، و هراسان از تهديدت،

حالِقاً شَعْرَ رَاْسى وَ مُقَصِّراً وَ مُجْتَهِداً فى طاعَتِكَ

 با تراشيدن موى سرم، و كوتاه ‏كردن ناخنم، كوشا در طاعتت،

مُشَمِّراً رامِياً لِلْجِمارِ بِسَبْعٍ بَعْدَ سَبْعٍ مِنَ الاَْحْجارِ

آماده براى رمى جمرات به هفت سنگريزه، پس از هفت ديگر از همان سنگها،

وَاَدْخِلْنىِ اللّهُمَّ عَرْصَةَ بَيْتِكَ وَ عَقْوَتِكَ وَ مَحَلَّ اَمْنِكَ وَ كَعْبَتِكَ

خدايا مرا به فضاى خانه ‏ات و كوى ‏ات و جايگاه امنت و كعبه ‏ات

وَ مَساكينِكَ وَ سُؤّالِكَ وَ مَحاويجِكَ وَجُدْ

و خاك‏ نشستگانت و درخواست‏ كنندگانت‏ نيازمندانت وارد كن،

عَلَىَّ اللّهُمَّ بِوافِرِ الاَْجْرِ مِنَ الاِْنْكِفاءِ وَالنَّفْرِ وَاخْتِمِ

و خدايا در بازگشتن و كوچ كردن به مزد كامل به من جود كن،

اللّهُمَّ مَناسِكَ حَجّى وَانْقِضآءَ عَجّى بِقَبُولٍ مِنْكَ لى وَ رَاْفَةٍ مِنْكَ بى يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

خدايا و مناسك حجّم را، و سپرى شدن، خروشم را، با پذيرش از جانب خود، و رأفتت به من ختم كن، اى مهربان‏ترين مهربانان.

مناجات کشف ظلم

اَللّهُمَّ اِنَّ ظُلْمَ عِبادِكَ قَدْ تَمَكَّنَ فى بِلادِكَ حَتّى اَماتَ الْعَدْلَ

خدايا همان ستم بندگانت در كشورهايت پايدار شده، تا جايى كه عدالت‏ را ميرانده،

وَ قَطَعَ السُّبُلَ وَ مَحَقَ الْحَقَّ وَ اَبْطَلَ الصِّدْقَ وَاَخْفَى الْبِرَّ

و راه ها را بريده، و حق را محو ساخته، و راستى را باطل نموده، و  نيكى را پنهان كرده،

وَاَظْهَرَ الشَّرَّ وَاَخْمَدَ التَّقْوى وَ اَزالَ الْهُدى وَ اَزاحَ الْخَيْرَ

و شرّ را پديدار ساخته، و پرهيزگارى را خاموش كرده، و هدايت را از ميان برده، و خير را از ميان برداشته،

وَ اَثْبَتَ الضَّيْرَ وَ اَنْمَى الْفَسادَ وَ قَوَّى الْعِنادَ وَ بَسَطَ الْجَوْرَ وَ عَدَى الطَّوْرَ

و زيان را پايدار نموده، و فساد را رشد داده، و لجبازى را تقويت كرده، و ستم را گسترانده، و از حد گذرانده،

اَللّهُمَّ يا رَبِّ لا يَكْشِفُ ذلِكَ اِلاّ سُلْطانُكَ وَ لايُجيرُ مِنْهُ اِلا امْتِنانُكَ

خدايا، پروردگارا، اين حالت را جز قدرت سلطنت تو برطرف نمى‏ كند، و از آن جز احسان تو پناه نمى‏ دهد،

اَللّهُمَّ رَبِّ فَابْتُرِ الظُّلْمَ وَ بُثَّ جِبالَ الْغَشْمِ وَ اَخْمِدْ سُوقَ الْمُنْكَرِ

خدايا، پروردگارا ستم را قطع كن، و كوه هاى زورگويى را درهم كوب، و رونق بازار زشتى را فرو نشان،

وَ اَعِزَّ مَنْ عَنْهُ يَنْزَ جِرُ وَاحْصُدْ شَاْفَةَ اَهْلِ الْجَوْرِ ، وَ اَلْبِسْهُمُ الْحَوْرَ بَعْدَ الْكَوْرِ وَ عَجِّلِ

كسى را كه از زشتى جلوگيرى مى‏ كند عزيز گردان، و بيخ و بن اهل ستم را دود كن، و به آنان لباس كاستى پس از فزونى بپوشان،

اللّهُمَّ اِلَيْهِمُ الْبَياتَ وَ اَنْزِلْ عَلَيْهِمُ الْمَثُلاتِ وَاَمِتْ حَيوةَ الْمُنْكَرِ لِيُؤْ مَنَ الْمَخُوفُ

خدايا عذاب شبانه را نسبت به آنان پرشتاب كن، و بر آنان كيفرهاى نمونه را فرود آر،

وَ يَسْكُنَ الْمَلْهُوفُ وَ يَشْبَعَ الْجايِعُ وَ يُحْفَظَ الضّايِعُ وَ يَاْوَى الطَّريدُ وَ يَعُودَ الشَّريدُ

زندگى زشتى را بميران، تا بيمناك‏ ايمنى يابد، و دلسوخته آرام گيرد، و گرسنه سير شود، و تباه حفظ گردد، و آواره جاى گيرد، و گريخته بازگردد،

وَ يُغْنَى الْفَقيرُ وَ يُجارَ الْمُسْتَجيرُ وَ يُوَقَّرَ الْكَبيرُ وَ يُرْحَمَ الصَّغْيرُ وَ يُعَزَّ الْمَظْلُومُ

و تهى ‏دست بى ‏نياز گردد، و پناه‏ جو پناهنده شود، و بزرگ مورد احترام قرار گيرد، و كوچك مورد حمايت واقع شود، و ستمديده‏ عزيز گردد،

وَ يُذَلَّ الظّالِمُ وَ يُفَرَّجَ الْمَغْمُومُ وَ تَنْفَرِجَ الْغَمّآءُ وَ تَسْكُنُ الدَّهْمآءُ وَ يَمُوتَ الاِْخْتِلافُ

و ستمكار خوار شود، و غم غمديده برطرف گردد، و آشوبهاى تاريك و سياه آرام گردد، و اختلاف بميرد،

وَ يَعْلُوَالْعِلْمُ وَ يَشْمُلَ السِّلْمُ وَ يُجْمَعَ الشَّتاتُ وَ يَقْوىَ الاْ يمانُ

و دانش برترى يابد، و صلح فراگير شود، و پراكنده ‏ها گرد آيد، و ايمان نيرومند گردد، و قرآن تلاوت شود،

وَ يُتْلَى الْقُرْآنُ اِنَّكَ اَنْتَ الدَّيانُ الْمُنْعِمُ الْمَنّانُ

به درستى‏ كه تويى جزابخش، نعمت‏ دهنده، بسيار احسان كننده.

مناجات شکر خدا

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلى مَرَدِّ نَوازِلِ الْبَلاَّءِ وَ مُلِمّاتِ الضَّرّآءِ

خدايا تو را ستايش بر دفع مصيبت هاى فرود آمده، و پيش ‏آمدهاى سخت،

وَ كَشْفِ نَوائِبِ اللاْوآءِ وَ تَوالى سُبُوغِ النَّعْمآءِ

و برطرف كردن دشوارى‏ هاى معيشت، و پى‏ در پى بودن نعمت هاى بسيار،

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى هَنيئِ عَطائِكَ وَ مَحْمُودِ بَلاَّئِكَ وَ جَليلِ الا ئِكَ

و تو را ستايش بر گوارى عطايت، و ستوده بلايت، و نعمتهاى بزرگت،

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى اِحْسانِكَ الْكَثيرِ وَ خَيْرِكَ الْغَزيرِ وَ تَكْليفِكَ الْيَسيرِ

 و تو را ستايش بر احسان بسيارت، و خيرريزانت و تكليف آسانت، و دفع دشوارى ‏ات،

وَ دَفْعِ الْعَسيرِ وَ لَكَ الْحَمْدُ يا رَبِّ عَلى تَثْميرِكَ قَليلَ الشُّكْرِ وَ اِعْطآئِكَ

و تو را سپاس بر رشد دادنت سپاس اندك، و اعطاكردنت مزدى كامل،

وَ افِرَ الاَْجْرِ وَ حَطِّكَ مُثْقَلَ الْوِزْرِ وَ قَبُولِكَ ضَيِّقَ الْعُذْرِ

و فرو ريختنت بار سنگين‏ گناه، و پذيرفتنت عذر بى ‏جا،

وَ وَضْعِكَ باهِضَ الاِْصْرِوَ تَسْهيلِكَ مَوْضِعَ الْوَعْرِ وَ مَنْعِكَ مُفْظِعَ الاَْمْرِ

و از دوش ‏نهادنت بار گران تكليف، و همواره‏كردنت جايگاه ناهموار، و بازداشتنت از كار بسيار زشت،

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى الْبَلاَّءِ الْمَصْرُوفِ وَ و افِرِ الْمَعْرُوفِ وَ دَفْعِ الْمَخُوفِ

و تو را ستايش بر بلاى بازگردانده شده، و خوبى فراوان، و دور ساختن امور ترسناك،

وَ اِذْلا لِ الْعَسُوفِ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى قِلَّةِ التَّكْليفِ وَ كَثْرَةِ التَّخْفيفِ

و رام كردن سخت ستمكار، و تو را ستايش بر كمى تكليف، و بسيارى تخفيف،

وَ تَقْوِيَةِ الضَّعيفِ وَ اِغاثَةِ اللَّهيفِ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى سَعَةِ اِمْهالِكَ

و توان‏ دهى ناتوان، و فريادرسى اندوهگين، و تو را ستايش بر فراخى مهلت‏ دادنت،

وَ دَوامِ اِفْضالِكَ وَ صَرْفِ اِمْحالِكَ وَ حَميدِ اَفْعالِكَ وَ تَوالى نَوالِكَ

و دوام فزون ‏بخشى ‏ات، و بازگرداندن كيفرت، و ستوده كارهايت، و پياپى بودن عطايت،

وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى تَاْخير مُعاجَلَةِ الْعِقابِ وَ تَرْكِ مُغافَصَةِ الْعَذابِ

و تو را ستايش بر به تأخير افكندن شتاب در عقاب، و ترك غافلگيرى در عذاب،

وَ تَسْهيلِ طَريقِ الْمَاءبِ وَ اِنْزالِ غَيْثِ السَّحابِ اِنَّكَ الْمَنّانُ الْوَهّابُ

و هموار كردن راه توبه، و فرود آوردن باران ابر، به درستى كه تويى بسيار احسان كننده و پربخشش.

مناجات طلب حوائج

جديرٌ مَنْ اَمَرْتَهُ بِالدُّعآءِ اَنْ يَدْعُوَكَ وَ مَنْ وَعَدْتَهُ بِالاِْجابَةِ اَنْ يَرْجُوَكَ

سزاوار است كه فرمان دعا به او دادى تو را بخواند، و كسى‏ كه وعده اجابت به او دادى به تو اميد بندد،

وَلِىَ اللّهُمَّ حاجَةٌ قَدْ عَجَزَتْ عَنْها حيلَتى وَكَّلَتْ فيها طاقَتى

برايم خدايا حاجتى است، كه چاره ‏ام از آن ناتوان شده، و طاقتم در آن وامانده،

وَ ضَعُفَ عَنْ مَرامِها قُوَّتى وَ سَوَّلَتْ لى نَفْسِىَ الاَْمّارَةُ بِالسّوءِ

و از طلبش نيرويم‏ سست گشته، نفس اماره ‏ام به بدى برايم آرايش نموده،

وَ عَدُوِّىَ الْغَرُورُ الَّذى اَنَا مِنْهُ مَبْلُوُّ اَنْ اَرْغَبَ اِلَيْكَ فیها،

و دشمنم، آن دشمن فريبايى كه من از او در بلايم، از اين كه در آن حاجتم به سوى تو ميل كنم،

اَللّهُمَّ وَاَنْجِحْها بِاَيْمَنِ النَّجاحِ وَاهْدِها سَبيلَ الْفَلاحِ

خدايا آن را برآور، به مبارك‏ترين روا كردن، و هدايتش كن به راه رستگارى،

وَاشْرَحْ بِالرَّجآءِ لاِِسْعافِكَ صَدْرى وَ يَسِّرْ فى اَسْبابِ الْخَيْرِ اَمْرى

و باز كن به اميد يارى‏ ات سينه ‏ام را، و آسان كن در اسباب خير كارم را،

وَ صَوِّرْ اِلَىَّ الْفَوْزَ بِبُلُوغِ ما رَجَوْتُهُ بِالْوُصُولِ اِلى ما اَمَّلْتُهُ

و برايم رستگارى را نقش‏ بند، به رسيدن آنچه به آن اميد بستم، با پيوستن آنچه آن را آرزو نمودم،

وَ وَفِّقْنِى اللّهُمَّ فى قَضآءِ حاجَتى بِبُلُوغِ اُمْنِيَّتى وَ تَصْديقِ رَغْبَتى

و موفقم بدار خدايا در برآوردن حاجتم، به رسيدن به آرزويم، و درست درآمدن اشتياقم،

وَاَعِذْنِى اللّهُمَّ بِكَرَمِكَ مِنَ الْخَيْبَةِ وَالْقُنُوطِ وَالاَْناةِ وَالتَّثْبيطِ

و پناهم ده خدايا به كرمت از نااميدى و يأس و تنبلى و بازآمدن از كار،

اَللّهُمَّ اِنَّكَ مَلىءٌ بِالْمَنائِحِ الْجَزيلَةِ وَفِىُّ بِها

خدايا تو توانا بر عنايت عطاهاى بسيارى و وفاكننده به آنهايى،

وَ اَنْتَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَديرٌ بِعِبادِكَ خَبيرٌ بَصيرٌ

و تو بر هرچيز توانايى، و به بندگانت آگاه و بينايى ‏[دعاى پرده نگاهبانان]

افزودن دیدگاه جدید