زلزله از منظر دین / علت زمین لرزه از دید امام صادق ع/ حدیث زلزله /علت زلزله از نظر اسلام/ حدیث امام صادق در مورد زلزله / آیه در مورد زلزله

امام صادق (سلام الله علیه):« اي مفضل! بينديش ... اگر کسي گفت: چرا اين زمين مي لرزد؟ (در پاسخ) به او گفته شود: زلزله و مانند آن، پند و هشدارهايي است که مردم را تهديد مي کند تا رعايت کنند و از گناهان دست بردارند».

چه باید کرد؟
در طی چند روز گذشته برخی از علمای تهران نسبت به وقوع زلزله درتهران هشدار دادند و مردم را به استغفار و توبه از گناهان برای جلوگیری از وقوع بلا ارشاد کردند .
در همین راستا چند روایت از ائمه در مورد علت وقوع زلزله و نحوه پیشگیری از وقوع آن در ذیل آورده شده است:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله ): هرگاه دعا اندک شود، بلا نازل گردد.
(مستدرك الوسائل:ج 5 ص 179 ح 5616)
رسول خدا (صلی الله علیه و آله ):« در امت من زلزله اي رخ مي دهد که در آن ده هزار، بيست هزار، سي هزار نفر نابود مي شوند. (خداوند) آن را براي پرهيز کاران پند، براي مومنان رحمت، و براي کافران عذاب قرار مي دهد».
(كنز العمال: ج 41 ص 567 ح 39615)
امام صادق (سلام الله علیه):« اي مفضل! بينديش ... اگر کسي گفت: چرا اين زمين مي لرزد؟ (در پاسخ) به او گفته شود: زلزله و مانند آن، پند و هشدارهايي است که مردم را تهديد مي کند تا رعايت کنند و از گناهان دست بردارند».
(ميزان الحكمة: ج 1 ص 59)
رسول خدا(صلی الله علیه و آله ): از [وقوع] غرق [يا دفن] شدن و مسخ و زلزله چاره اي نيست! عرض كردند: اي رسول خدا! آيا در اين امت؟ فرمود: آري، هنگامي كه زنان خوانندگي كنند، و زنا را حلال شمارند، و ربا خورند، و شكار در حرم را حلال گردانند، و لباس ابريشم پوشند، و مردان به مردان و زنان به زنان بسنده كنند (هم جنس بازي كنند).
(مستدرك الوسائل: ج 6 ص 188 ح 6737)
رسول خدا(صلی الله علیه و آله ): هر گاه امت من ربا خورند، زلزله و ماه گرفتي رُخ دهد.
(كنز العمال: ج 14 ص 280 ح 38731)
رسول خدا(صلی الله علیه و آله ): هر گاه امت من ربا خورند، زلزله و ماه گرفتي رُخ دهد.
(كنز العمال: ج 14 ص 280 ح 38731)
رسول خدا(صلی الله علیه و آله ): هرگاه پنج چيز در ميان شما فاش شود، پنج چيز به شما راه يابد: هر گاه زنا در ميان شما فاش شود، زلزله رخ دهد.
(وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 9 ص 26 ح 11431)
امام باقر(سلام الله علیه): در نامه‌ي رسول خدا [چنين] يافتم: هرگاه پس از من زنا فاش شود، مرگ ناگهاني بسيار گردد
(من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 524 ح 1488)
رسول خدا(صلی الله علیه و آله ): هر گاه بنده پنهاني گناه كند، جز گنه كار را اسيب نرساند. و هرگاه آشكارا آن را انجام دهد و مورد نكوهش قرار نگيرد، همه را آسيب رساند.
(وسائل الشيعة (آل البيت : ج 9 ص 31 ح  11448)
امام علي(سلام الله علیه): اي مردم! همانا خداوند عزوجل عوام را به سبب گناه خواص كيفر نكند [البته] اگر خواص بدون اين كه عوامل بداند در پنهاني كارمنكر انجام دهد. [اما] اگر خواص آشكارا مرتكب منكر شود و عوام آن را تغيير ندهد، هر دو گروه از ناحيه‌ي خداوند عزوجل سزاوار كيفر مي‌گردند.
(ميزان الحكمة: ج 1 ص 763)
رسول خدا(صلی الله علیه و آله ): هرگاه مردم منكر را ببينند ولي آن را تغيير ندهند، نزديك است كه خداوند كيفرش را فراگيرشان كند.
(كنز العمال: ج 3 ص 70 ح 5535)
چه باید کرد
امام صادق (سلام الله علیه): هر بنده ای پیش از آن که خداوند عزوجل بخواهد [به خدا] رو آورد ، خداوند [به او] رو کند پیش از آن که او بخواهد و هر که به خدا پناه آورد، خدا او را حفظ کند، و خدا به هر که پیش از او رو کند و نگهش دارد برایش باکی نیست وقتی  که آسمان بر زمین بیفتد یا چیزی بر زمینیان فرود اید و بلایی آنان را فراگیرد، او در حزب خدا از هر بلایی مصون بماند. مگر نه این است که خداوند عزوجل می فرماید: {همانا پرهیزکاران در جایگاه امنی هستند}
(ثواب الأعمال: ص 129)
رسول خدا (صلی الله علیه و آله ): از قرائت [سوره] زلزال ملول نشوید؛ زیرا کسی که در مستحباتش آن را قرائت نماید، خداوند عزوجل هرگز زلزله ای بدو نرساند و با آن و [نیز] با صاعقه و آفتی از آفات دنیا نمیرد تا این که [به طور عادی] بمیرد
(بحار الانوار: ج56 ص 356)
رسول خدا (صلی الله علیه و آله ): هر که سه مرتبه بگوید: « به نام خداوند بخشنده مهربان، هیچ نیرو و قدرتی جز با خدای والا و بلند مرتبه نیست» ، خداوند متعال او را از نود و نه بلا کفایت کند که آسان ترین آن خفگی است.
(الكافي: ج 2 ص 276 ح 31)
امام علی (سلام الله علیه): طوفان های بلا را با دعا دف کنید؛ [زیرا] کسی که به بلای سخت گرفتار شده از [فرد] تندرستی که از بلا در امان نمی باشد به دعا نیازمند تر نیست.
(الدعوات:ص 21 ح 21)
 امام صادق(سلام الله علیه): هر کس از بلایی که به او می رسد بترسد و درباره [دفع] آن به دعا برخیزد خداوند هرگز  آن بلا را بدو نشان ندهد.
(الدعوات:ص 21 ح 22)
رسول خدا (صلی الله علیه و آله ): هر آینه بلا به بنده نزدیک می گردد، آن گاه بنده از خدا عافیت می خواهد و خدا را یاد می کند و عافیت را حفظ می کند. و دعا و بلا تا روز رستاخیز با هم توافق دارند.
(كنز العمال: ج 2 ص 76 ح 3208)
رسول خدا(صلی الله علیه و آله ): بلا همانند قندیل ها بین آسمان و زمین آویزان است، هرگاه بنده عافیت را از پروردگارش بخواهد، خدای متعال بلا را از او برگرداند، [حتی] در حالی که برای او قطعی شده باشد.
(كنز العمال: ج 7 ص 825 ح 21560)
امام زین العابدین (سلام الله علیه): دعا بلای نازل شده و نازل نشده را دفع می کند.
(الكافي: ج 2 ص 472 ح 2)
امام کاظم (سلام الله علیه): بر شما باد دعا کردن؛ چرا که دعا برای خدا و درخواست از خدا بلا را برگرداند [حتی] در حالی که تقدیر و قضا شده باشد و جز امضای آن باقی نمانده بشد. پس هرگاه از خداوند عزوجل دعا و درخواست شد، بی درنگ بلا را برگرداند.
(الكافي: ج 2 ص 472 ح 3)
امام صادق (سلام الله علیه): هر که از بلایی که به او می رسد بترسد و درباره آن به دعا پیشی بگیرد، خداوند عزوجل هرگز آن بلا را بدو نشان ندهد.
(ثواب الأعمال: ص 153)
امام صادق (سلام الله علیه) : به هر که زلزله برخورد کرد این [دعا] را بخواند: « ای [خدایی] که آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتد. و اگر بیفتد بعد از او هیچ کس آن ها را نگاه نمی دارد، اوست بردبار آرزنده! بر محمد و خاندانش درود فرست و بدی را از ما بازدار؛ چرا که تو بر هر چیز توانایی» .
فرمود: هر که هنگام خواب آن را بخواند، خانه بر سراو فرو نریزد انشاءالله.
( كنز العمال: ج 1 ص 479 ح 2094)
 

افزودن دیدگاه جدید