مسئولین محترم لطفا جواب دهید تا ما هم بدانیم ؟ سوال در مورد خشکسالی : وقتی خشکسالی و قحطی و گرانی و مرگ جمعی آمد به کجا برویم؟؟؟؟؟؟

1) دکتر عیسی کلانتری (مشاور معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری) : 1) ایران با بهره برداری از 97% آبهای سطحی خود عملاً رودخانه های خود را خشک کرده است و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است .2) اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود 70% ایرانیان یعنی جمعیت معادل 50

1) دکتر عیسی کلانتری (مشاور معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری) : 1) ایران با بهره برداری از 97% آبهای سطحی خود عملاً رودخانه های خود را خشک کرده است و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است .2) اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود 70% ایرانیان یعنی جمعیت معادل 50 میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. بهرامی: مسئولین محترم! باید به کجا مهاجرت کنیم؟ به سمت وهابـیت؟ به سمت داعش؟ به سمت ترکیه؟ برای نجات 50 میلیون ایرانی چکار کرده اید؟

2) مسئولین محترم! چرا درصد روستانشینان از 68% مردم ایران به 29% رسیده است؟ مضافاً بر اینکه این 29% ، افراد پیر و فرتوت هستند وفقط نصف آنها کشاورزی می کنند. روستاییان کشاورز اکنون کجا هستند و چه می کنند؟ آیا آب خلیج فارس، روستاییان را به وطن خود برنمی گرداند؟

3) مسئولین محترم! چرا گاز را از تَهِ دریا به ترکیه صادر می کنید ولی آب خلیج فارس را به روستاها و باغها نمی رسانید؟ باغهای ما آتش گرفته و واردکنندة میوه شده ایم.

4) مسئولین محترم! آیا نمی دانید که گرمای زمین و خشکسالی، ارتباط مستقیم با زلزله دارد؟ با آب خلیج فارس می توان زمین را خنک نمود و عوامل مبارزه با زلزله را تقویت کرد که باعث کاهش زلزله می شود.

5) مسئولین محترم! آیا نمیدانید 33 هزار روستا از 64 هزار روستای ایران خالی از سَکنه شده است؟ این روستانشینان کجا رفته اند؟ آیا گرانیِ مسکن در شهرها، برای خالی شدن روستاها نیست؟ آیا آب خلیج فارس نمی تواند روستانشینان را به روستا برگرداند؟

6) مسئولین محترم! آیا اگر آب بود روستاها خالی می شدند؟ آیا اگر آب بود واردکنندة محصولات کشاورزی بودیم؟ آیا اگر آب بود، در مملکت بیکار داشتیم؟ چرا آب خلیج فارس را به ایران انتقال نمی دهید تا بیکاری تمام شود؟

7) مسئولین محترم! تا چه زمان باید با آبی که برای نوشیدن است به حمام برویم؟ چرا آب را دو مصرفه نمیکنید یکی برای آشامیدن و دیگری برای شستشو و ... آیا هزینه شیرین کردن آب پایین است که دو منظوره نمیکنید؟

8) مسئولین محترم! آب نیست پس علوفه نیست؛ پس دام های ما کم شده؛ پس قیمت لبنیات (شیر، ماست و..) و گوشت بالا رفته اگر آب خلیج فارس را نیاورید روز به روز همه چیز گران می شوند.

9) مسئولین محترم! آیا خشک شدن زاینده رود و دریاچة ارومیه و خشک شدن چاههای عمیقِ سیصد متری، هشداری برای قحطی و گرانی نیست؟

10) مسئولین محترم! اگر از همین امروز به فکر آب نباشیم، باید در فردایی نزدیک به کشورهای همسایه پناه ببریم. همسایگان ما نیز در خشکسالی هستند؟ آیا عربستان و ترکیه به ارانیان رحم می کنند؟

11) مسئولین محترم! آیا ایران سریع ترین کشوری نیست که روستاهایش خالی شده؟ آیا خالی شدن روستاها، ویرانگری اقتصاد ایران را به همراه ندارد؟ آیا با آب خلیج فارس نمی توان روستاییان را به شغل اصلی خود برگرداند؟

12) مسئولین محترم! مشکل خشکسالی به اندازه ای است که با ریزش باران هم جبران نمیشود، چرا که زمین فرو نشست کرده (انباشته شدن خاک که مانند سنگ میشود و آب در آن نفوذ نمیکند) لذا باران می آید ولی داخل زمین نشده و سفره های آب زیر زمینی را پر نمیکند، حتی سیل هم جاری میشود ولی باز هم چاهها پر نمیشود، چرا که آب داخل زمین نمی شود و دوباره بخار شده و به آسمان میرود.

13) مسئولین محترم! اجناس کشاورزی و دامداری، مانند گوشت و نان و... گران شده؛ چون آب نیست. برای ارزان کردن اجناس چه کرده اید؟

14) مسئولین محترم! “WORLD WATER WARS” جنگ جهانی سوم، جنگ بر سر آب است. برای جنگ جهانی سوم، چه اقداماتی کرده اید؟ روستاهای ما که غذای ما را تولید می کنند، خشک شده.

15) مسئولین محترم! آیا ریشه تمامی مشکلات اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و... از خشکسالی نیست؟ خشکسالی است، پس کار نیست، پس طلاق هست. خشکسالی است، پس کار نیست، پس درآمد نیست. خشکسالی است، پس سن ازدواج بالا رفته. خشکسالی است، پس نمی توانیم شهرهای جدید بسازیم.

16) مسئولین محترم! ابتدای قرن 14 جنگ جهانی اول و دوم روی داد و 40% ایرانیان بواسطه قحطی مردند. جنگ جهانی سوم که جنگ آب است، شروع شده. چند میلیون ایرانی در این جنگ کشته می شوند؟ برای مقابله با خشکسالی چه کرده اید؟

17) مسئولین محترم! ابتدای قرن 14 جنگ جهانی اول و دوم روی داد و 40% ایرانیان بواسطه قحطی مردند. جنگ جهانی سوم که جنگ آب است، شروع شده چند میلیون ایرانی در این جنگ کشته می شوند؟ برای مقابله با خشکسالی چه کرده اید؟

18) مسئولین محترم! چرا کفش چینی ارزان تر از کفش ایرانی است؟ آیا قیمت بالای “چرمِ گاو” نیست که کفش ایرانی را گرانتر کرده است؟ آیا نبود علوفه نیست که قیمت چرم را گران کرده است؟ آیا نبود آب نیست که علوفه گران شده است؟ آیا اگر آب خلیج فارس بیاید قیمت تولیدات داخلی مِن جمله کفش، ارزان نمی شود؟

 

19) مسئولین محترم! چگونه شیوخِ حاشیة خلیج فارس، از آب خلیج فارس برای شُرب و ساخت زمین گُلف، استفاده می کنند؛ ولی ما نمی توانیم از آب خلیج فارس برای کشاورزی استفاده کنیم؟

20) مسئولین محترم! چرا می توانید نفت را از خلیج فارس تا ده کیلومتری تهران برای پالایش انتقال دهید! اما نمی توانید آب را انتقال دهید و شیرین کنید؟

21) مسئولین محترم! آیا ایرانیان نبودند که کانال سوئز را طراحی کرده و دریای مدیترانه را به دریای طرخ وصل نمودند؟ آیا ما نمی توانیم آب خلیج فارس را به زمینها و باغهای عطشان ایران برسانیم تا ایران آباد شود؟

22) (نسل کُشیِ ایرانیان بوسیلة خشکسالی در چند سال آینده) دکترعیسی کلانتری (مشاور آقای جهانگیری): 1) 50 میلیون ایرانی بخاطر خشکسالی باید مهاجرت کنند. 2) بحرانی ترین وضع خشکسالی در ایران است. مسئولین محترم! برای خشکسالی چه کرده اید؟ وقتی خشکسالی بیاید باید به کجا مهاجرت کنیم؟ عربستان؟ ترکیه؟ ازبکستان؟ آنها با ما چه میکنند؟

23) یــک قـــرن خشکسالیِ ایران. بهرامی: مگر مشکل اصلی کشور ما خشکسالی و کم آبی نبوده است؟ مسئولین محترم!  چرا برای رفع خشکسالی، انتقال آب خلیج فارس را به صورت جدی پیگیری نکرده اید؟

24) مسئولین محترم! آیا نمیدانید با انتقال آب خلیج فارس به ایران، می توان از ابتدا زمینة شاغل شدن همة مردم را فراهم آورد و حداقل حتی بدون شیرین کردن آب، همة بیکاران را وارد صنعت تولید ماهیِ دریایی کرد؟ زمین که داریم، آب دریا هم که داریم، استخرهای پرورش ماهی دریایی در کل کشور، ما را به بزرگترین قطب تولید ماهی دریایی تبدیل می کند.

25) مسئولین محترم! آیا نمیدانید ارزش آب از نفت بیشتر است؟ ایران 40 برابر هلند است و جمعیت ایران تقریباً 4/5 برابرهلند است، ولی اقتصاد هلند با اینکه نفت ندارد، بسیار جلوتر از ایران است. هلند: 1) بزرگترین تولیدکننده لبنیات - 2) بزرگترین صادرکننده مواد خوراکی - 3) دومین صادرکننده کالای کشاورزی و گل - 4) ششمین صادرکننده بزرگ جهان - 5) ششمین سرمایه گذار در جهان. * چرا حداقل وضعیت ما مانند هلند نیست؟ با اینکه شرایط ما بهتر است. آیا مردم اشکال دارند و یا...؟ جواب: 20% مساحت هلند آب است و کمتر از یک درصد(0/7) مساحت ایران آب است!! بَهرامی: با انتقال آب خلیج فارس به ایران، ما به بزرگترین قطب اقتصادی جهان تبدیل شده، و تمام ابرقدرتهای اقتصادی را به زانو درمی آوریم.

26) مسئولین محترم! آیا نمی دانید 60% سدهای تولید برق ما بخاطر بی آبی از کار افتاده و لذا قیمت برق بالا رفته؟ آیا نمی توانیم با انتقال آب خلیج فارس، تمامی سدهای از کار افتاده را بازسازی کنیم و قیمت برق را پایین بیاوریم؟ که نتیجة آن، پایین آمدن قیمت تمام شدة تمام کالاهایی است که با برق، ارتباط دارد.

27) مسئولین محترم! آیا می دانید با انتقال آب خلیج فارس، می توانیم بسیاری از صنایعی را که با آب سروکار دارند، تحت پوشش قرار دهیم و هزینة آنها را کم کنیم؟ که بسیاری از آنها مانند تولید لوله اسپیرال، ورشکسته و تعطیل شده اند. آیا نمی دانید آنها هم اکنون از آب شُرب، برای صنعت استفاده می کنند که هزینه را بالا می برد؟

28) مسئولین محترم! آیا نمی دانید با انتقال آب خلیج فارس، می توانیم در هر شهری، دریاچة مصنوعی بوجود بیاوریم؟ این دریاچه های مصنوعی، موجب تغییر آب و هوا از گرم و خشک به مرطوب خواهد شد و تغییر آب و هوا منجربه رفع بیماری های تنفسی می شود و علاوه بر آن مکانی تفریحی محسوب می شود که موجب نشاط در جامعه است.

29) مسئولین محترم! آیا نمی دانید با انتقال آب خلیج فارس به کشور می توانیم از آن آب در صنعت استفاده کنیم و قیمت تمام شدة محصولات صنعتی را کم کنیم؟ چرا که آب ارزان به صنایع رسانده ایم. مگر نمی دانید به ازای هر تن فولاد، 10 متر مکعب آب مصرف می شود؟ آیا نمی دانید برای تولید هر دستگاه خودرو، 800000 لیتر آب مصرف می شود؟

30) مسئولین محترم! آیا نمی دانید با انتقال آب خلیج فارس می توانیم بیابانها را آباد کنیم و ایران را صاحب مراتع بسیاری گردانیم و وارد صنعت پرورش دام (گوسفند، گاو، شتر و...) شویم؟ می توانیم قیمت گوشت و لبنیات را پائین بیاوریم و قطب بزرگ تولید گوشت حلال در دنیا شویم.

31) مسئولین محترم! آیا نمی دانید با انتقال آب خلیج فارس می توانیم وارد رویة بیابان زدایی شده و با ایجاد جنگلهای جدید، با ریزگردها مبارزة اساسی کنیم و از طرفی محیط زیست را احیاء کنیم و از انقراض گونه های کم یاب و نایاب حیوانات، جلوگیری کنیم؟

32) مسئولین محترم! آیا نمی دانید: سبب گران شدن خرید و اجاره مسکن هجوم مردم از روستا به شهر است؟ روستاییان به علت خشکسالی، روستای خود را به اجبار، رها کرده و به شهر مهاجرت نموده اند. آیا نمی دانید: با آوردن آب خلیج فارس به روستاها، روستاییان به روستاهای خود باز می گردند و قیمت مسکن در شهر پایین می آید و حتی ترافیک و آلودگی هوا و مشکلات متعدد کلان شهرها را می توان از بین برد؟

افزودن دیدگاه جدید