خطر خشکسالی در ایران / آژیر قرمز برای حیات آبی ایران / مصرف بی رویه صرف نظر اوضاع اورژانسی ایران / نبودن آب شیرین کافی برای رفع مایحتاج خانوارها

آژیر قرمز: خطر خشکسالی وحشتناک در ایران روزنامه "بهار" در گزارشی از "آغاز دوره ۳۰ ساله خشکسالی در ایران" خبر داد. در صورت اورژانسی نشدن این وضع، تا سی سال آینده شاهد فجایع جبران ناپذیری خواهیم بود

آژیر قرمز: خطر خشکسالی وحشتناک در ایران روزنامه "بهار" در گزارشی از "آغاز دوره ۳۰ ساله خشکسالی در ایران" خبر داد. محمدرضا درویش کارشناس محیط زیست به دویچه وله می گوید حتی استان هایی هم چون فارس و اردبیل نیز دچار روند برگشت ناپذیر بیابان زایی هستند.روزنامه "بهار" در گزارشی از "آغاز دوره ۳۰ ساله خشکسالی در ایران" خبر داده است. در این گزارش آمده کهبه تازگی گزارشی از طرف "ناسا" درباره شرایط جوی زمین در ۳۰ سال آینده منتشر شده که باعث نگرانی بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای خاورمیانه شده است.بنا بر این گزارش به دلیل شرایط لایه اوزن و همچنین انحراف زمین به میزان یک میلیونم درصد از مسیر چرخشی خود به دور خورشید، ۴۵ کشور جهان دچار خشکسالی شدید شده و در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و همچنین دامداری خود می شوند.آن طورکه در این گزارش آمده: »نکته قابل توجه در این گزارش رتبه چهارم ایران در فهرست ۴۵ کشور در معرض خطر است.«محمدرضا درویش کارشناس محیط زیست و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، درباره وضعیت بیابان زایی در ایران به دویچه وله می گوید: »اخیرا مدیریت آب وزارت نیرو گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد عمل کرد انسانی در حوزه ی مدیریت آب، خود یکی از مولفه های بسیار جدی در تشدید وضعیت بحرانی کنونی بوده است. مطابق این گزارش، در ۷۰ دشت اصلی کشور ماکه در مناطق مرکزی ایران قرار گرفته اند و تقریبا ۱۰۰ میلیون هکتار از مجموعه ی ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور را در بر می گیرند، دست کم دو متر در سال و در برخی موارد سه متر در سال، افت سطح آب زیرزمینی تایید شدهاست.«این کارشناس محیط زیست اضافه می کند: »ما الان فقط دیگر در استان هایی مثل یزد، سمنان، اصفهان و یا کرمان، دچار فرآیند نشست زمین، یا پدیدار شدن فروچاله ها نیستیم، بلکه حتی در مناطقی مانند اردبیل، آبیبیگ لو، یا در خان میرزا در چهارمحال بختیاری، قره داغ یا پریشان در استان فارس نیز دچار نشست زمین یا حتیخودسوزی زمین هستیم که یکی از مراحل برگشت ناپذیر بیابان زایی است«.راندمان پایین آبیاری بخش کشاورزی ایرانآن طور که در گزارش روزنامه "بهار" آمده پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۵ تقاضای مصرف آب شیرین در خاورمیانه ۶۰ درصد افزایش یابد، اما طبق مطالعات انجام شده منابع آب شیرین خاورمیانه تا سال ۲۰۵۰ حتی به رقمی ۱۰ درصد کمتر از میزان کنونی خواهد رسید.در همین زمینه محمدرضا درویش کارشناس محیط زیست می گوید بر اساس آمارها راندمان آبیاری در بخش کشاورزی ایران، در بهترین حالت، چیزی در حدود ۳۵ درصد است و ۶۵ درصد این آب هدر می رود.در گزارش اخیر روزنامه "بهار" پیش تر گزارشی از آغاز یک دوره ۳۰ ساله خشکسالی منتشر شده بود اما گزارشجدید ناسا در معرض توجه کارشناسان محیط زیست قرار داده است.در این گزارش بر ادامه گسترش بیابان ها در کشورهای خشک تاکید شده است: »حدود ۸۰ درصد از مساحت کشور ایران زیر پوشش بیابان است و همین موضوع باعث نگرانی بیشتر درباره گزارش جدید ناسا می شود.«محمدرضا درویش کارشناس محیط زیست درباره این آمار می گوید: »مطابق پژوهشی که دکتر خلیلی استاد دانشگاه تهران و اقلیم شناسان بسیار مشهور ایران انجام داده اند، ۷ / ۸۹ درصد از وسعت کشور ما در قلمرو سرزمین های خشک قرار گرفته است. بنابراین، رقمی که الان اعلام می شود، رقم تازه ای نیست، بلکه حتی مقداری کم تر از آنچیزی است که دانشمندان ایرانی یک دهه ی پیش اعلام کرده بودند.«این کارشناس محیط زیست تاکید می کند که ایران نتوانستهاز "موهبت های خدادادی" که به دلیل وجود کوهستان های البرز و زاگرس و رودخانه های بسیار پرآب و دائمی نصیب اش شده به درستی استفاد

افزودن دیدگاه جدید