امامت از اصول دین است یا از فروع دین؟

شیعه امامت را مانند چهار اصل دیگر از اصول دین می داند. آیات مربوط به امامت در قرآن کدامند؟ در قرآن امامت هم طراز تمامی رسالت پیامبر قرار داده شده است.

شیعه امامت را مانند چهار اصل دیگر از اصول دین می داند.
آیات مربوط به امامت در قرآن کدامند؟
در قرآن امامت هم طراز تمامی رسالت پیامبر قرار داده شده است.

 

دریافتاندازه
فایل امامت از اصول دین است یا از فروع دین؟ 41.24 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید