متعه در تفکر شیعه(1)

تعریف ازدواج موقت چیست وبا ازدواج دائم چه فرقی دارد؟ دلیل قرآنی ازدواج موقت کدام است؟ صحابه وتابعین چه نظری در مورد ازدواج موقت داشتند؟

تعریف ازدواج موقت چیست وبا ازدواج دائم چه فرقی دارد؟
دلیل قرآنی ازدواج موقت کدام است؟
صحابه وتابعین چه نظری در مورد ازدواج موقت داشتند؟

 

دریافتاندازه
فایل متعه در تفکر شیعه(1)44.23 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید