متعه در تفکر شیعه(2 )

تعریف ازدواج موقت چیست وبا ازدواج دائم چه فرقی دارد؟ دلیل قرآنی ازدواج موقت کدام است؟ صحابه وتابعین چه نظری در مورد ازدواج موقت داشتند؟ اصل تشریع ازدواج موقت مورد اتفاق تمام مسلمین است.

تعریف ازدواج موقت چیست وبا ازدواج دائم چه فرقی دارد؟
دلیل قرآنی ازدواج موقت کدام است؟
صحابه وتابعین چه نظری در مورد ازدواج موقت داشتند؟
اصل تشریع ازدواج موقت مورد اتفاق تمام مسلمین است.

 

دریافتاندازه
فایل متعه در تفکر شیعه(2 )42.36 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید