حضرت فاطمه زهرا(س) بعد از رحلت پیامبر(ص) (3)

داستان فدک از کجا شروع شد وبه کجا کشید ؟ خلفا در مقابل ادعای حضرت در مورد فدک چه موضعی گرفتند؟

داستان فدک از کجا شروع شد وبه کجا کشید ؟

خلفا در مقابل ادعای حضرت در مورد فدک چه موضعی گرفتند؟

افزودن دیدگاه جدید