دانلود و معرفی کتاب اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا/ تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی. مشخصات نشر : تهران: روزنه، 1390. با دو فرمت پی دی اف و اندرويد

دانلود و معرفی کتاب اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا/ تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی. مشخصات نشر : تهران: روزنه، 1390. با دو فرمت پی دی اف و اندرويد

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا/ تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی.
مشخصات نشر : تهران: روزنه، 1390.
مشخصات ظاهری : 179 ص.
شابک : 978-964-334-357-6
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : چاپ قبلی: بقعه، 1386.
موضوع : اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا
موضوع : دانشجویان -- اروپا -- انجمن ها
موضوع : دانشجویان ایرانی -- کشورهای خارجی -- فعالیت های سیاسی
شناسه افزوده : بنیاد نشر آثار و اندیشه های آیت الله شهید دکتر بهشتی
رده بندی کنگره : DSR1482/الف2 1390
رده بندی دیویی : 955/0820838
شماره کتابشناسی ملی : 2357973
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ بخش اول؛ بخش دوم؛ بخش سوم؛ بخش چهارم؛ بخش پنجم

افزودن دیدگاه جدید