دانلود و معرفي کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی / رضا برنجکار. مشخصات نشر : قم : کتاب طه ‫، 1378. با دو فرمت پی دی اف و اندرويد

دانلود و معرفي کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی / رضا برنجکار. مشخصات نشر : قم : کتاب طه ‫، 1378. با دو فرمت پی دی اف و اندرويد

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی
مشخصات کتاب:
سرشناسه : برنجکار، رضا، 1342 -
عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی / رضا برنجکار.
مشخصات نشر : قم : کتاب طه ‫، 1378.
مشخصات ظاهری : ‫199 ص.
فروست : مذاهب اسلامی ‫؛ 16- 9 .
شابک : ‫7200ریال ‫: 964-7019-07-6 ؛ ‫8000 ریال(چاپ دوم) ؛ ‫9000ریال(چاپ سوم) ؛ ‫9800 ریال(چاپ پنجم) ؛ ‫12000ریال(چاپ ششم) ؛ ‫14000 ریال(چاپ هفتم)
یادداشت : ‫پشت جلد به انگلیسی :.Reza berenjkar. a companion to hamic denominations
یادداشت : چاپ دوم : 1379.
یادداشت : چاپ سوم : 1381.
یادداشت : چاپ پنجم : 1382.
یادداشت : چاپ ششم:تابستان1384.
یادداشت : چاپ هفتم: 1385.
یادداشت : کتابنامه : ص . [195] - 199.
موضوع : اسلام -- فرقه ها
رده بندی کنگره : ‫ BP236 ‮ ‫ /ب 4آ5
رده بندی دیویی : ‫ 297/5
شماره کتابشناسی ملی : م 79-19013
عناوین اصلی کتاب شامل:
1 - کلیات؛ بخش اول : نخسین فرقه ها؛ بخش دوم : شیعه؛ بخش سوم : اهل سنت؛ بخش چهارم : غُلات؛ پی نوشتها؛ پی نوشتها 1؛ پی نوشتها

افزودن دیدگاه جدید