دانلود و معرفي کتاب آشنایی با پیشینه، مبانی و دیدگاه های جریان وهابیت، نوشته علی بابائی آریا، نشرتهران: مشعر 1389. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: پیش گفتار؛ وهابیت چیست؟مبانی و دیدگاه های جریان وهابی کدام است؟ تهمتها و نسبتهای ناروایی که توسّط وهابیان به شیعه وارد شده کدام است؟

آشنایی با پیشینه، مبانی و دیدگاه های جریان وهابیت
مشخصات کتاب:
سرشناسه : بابایی آریا، علی
عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با پیشینه، مبانی و دیدگاه های جریان وهابیت/نگارنده علی بابائی آریا ؛ زیر نظر محمدتقی فخلعی.
مشخصات نشر : تهران: مشعر 1389.
مشخصات ظاهری : 71 ص شابک : 5000 ریال 978-964-540-131-1 ؛ 4500ریال(چاپ دوم)
وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم)
یادداشت : چاپ اول:1387(فیپا).
یادداشت : چاپ دوم.
یادداشت : کتابنامه: ص. 69 - 71.
موضوع : وهابیه -- عقاید
موضوع : وهابیه -- دفاعیه ها و ردیه ها
شناسه افزوده : فخلعی محمدتقی 1344 -
رده بندی کنگره : BP238/6 /ب2آ5 1389
رده بندی دیویی : 297/527
شماره کتابشناسی ملی : 1285717
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیش گفتار؛ وهابیت چیست؟؛ مبانی و دیدگاه های جریان وهابی کدام است؟؛ تهمت ها و نسبت های ناروایی که توسّط وهابیان به شیعه وارد شده کدام است؟؛ فهرست منابع

دانلود و معرفي کتاب آشنایی با پیشینه، مبانی و دیدگاه های جریان وهابیت، نوشته علی بابائی آریا، نشرتهران: مشعر 1389. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

افزودن دیدگاه جدید