دانلود و معرفي کتاب آداب سخن و سخنوری، نوشته جعفر اسلامی فر، نشرتهران: نشر مشعر، 1388. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ تقدیم به:؛ پیش گفتار؛ اهمیت تبلیغ دین ؛ بخش اوّل: بایسته های مبلّغ دین ؛ بخش دوم: روش سخنرانی ؛ بخش سوم: مرثیه خوانی ؛ منابع و مآخذ

آداب سخن و سخنوری
مشخصات کتاب:
سرشناسه : اسلامی فر، جعفر، 1348 -
عنوان و نام پدیدآور : آداب سخن و سخنوری/جعفر اسلامی فر.
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 1388.
مشخصات ظاهری : 204ص.
شابک : 15000 ریال:978-964-540-175-5 ؛ 18000 ریال ( چاپ دوم )
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه: ص. [203] - 204؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : خطبه ها
موضوع : سخنرانی
موضوع : سخنوری
موضوع : اسلام -- تبلیغات
رده بندی کنگره : BP261/4/الف5آ4 1388
رده بندی دیویی : 297/754
شماره کتابشناسی ملی : 1618075
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ تقدیم به:؛ پیش گفتار؛ اهمیت تبلیغ دین ؛ بخش اوّل: بایسته های مبلّغ دین ؛ بخش دوم: روش سخنرانی ؛ بخش سوم: مرثیه خوانی ؛ منابع و مآخذ

دانلود و معرفي کتاب آداب سخن و سخنوری، نوشته جعفر اسلامی فر، نشرتهران: نشر مشعر، 1388. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

افزودن دیدگاه جدید