دانلود و معرفي کتاب بانک جامع دوازده جنبش نوظهور معنویت نما، نوشته واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، نشراصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: 1 - اکنکار؛ 2 - اُشو؛ 3 - بودا؛ 4 - پائولو کوئلیو؛ 5 - دالایی لاما و..

بانک جامع دوازده جنبش نوظهور معنویت نما
مشخصات کتاب:
سرشناسه: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1391
عنوان و نام پدیدآور: بانک جامع دوازده جنبش نوظهور معنویت نما / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
گرداوری مطالب از کلیه سایت های مربوطه جمع آوری و ویرایش شده است.
مشخصات نشر دیجیتالی: اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391.
مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: فرقه ها - جنبش های نوظهور
عناوین اصلی کتاب شامل:
1 - اکنکار؛ 2 - اُشو؛ 3 - بودا؛ 4 - پائولو کوئلیو؛ 5 - دالایی لاما؛ 6 - ساتیا سای بابا؛ 7 - شیطان پرستی؛ 8 - شعور کیهانی؛ 9 - کریشنا مورتی؛ 10 - کارلوس کاستاندا؛ 11 - یوگاناندا؛ 12 - یوگا

دانلود و معرفي کتاب بانک جامع دوازده جنبش نوظهور معنویت نما، نوشته واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، نشراصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

افزودن دیدگاه جدید