مدعیان آزادی در اروپا رنگ باختند

این نخستین تصمیم دیوان عالی اروپا در خصوص پوشیدن روسری اسلامی در محل کار محسوب می‌شود.

به نقل از بی‌بی‌سی؛ دیوان عدالت اروپا در حکمی اعلام کرد صاحبان مشاغل می‌توانند کارمندانشان را از «پوشیدن آشکار هر نماد سیاسی، فلسفی یا مذهبی» شامل روسری منع کنند.
اما بنا بر اعلام این دادگاه، این ممنوعیت باید بر مبنای قوانین داخلی هر شرکت که از کارمندان می‌خواهد از البسه‌ای خنثی استفاده کنند، اعمال شود. در این حکم آمده است: «این ممنوعیت نمی‌تواند به خواسته یک مشتری اعمال شود.»
این نخستین تصمیم دیوان عالی اروپا در خصوص پوشیدن روسری اسلامی در محل کار محسوب می‌شود.
این حکم در خصوص پرونده یک مسئول پذیرش زن از شرکت امنیتی «جی4اس» در بلژیک صادر می‌شود. وی به دلیل پوشیدن روسری اخراج شده بود. دادگاه عالی بلژیک این پرونده را برای شفاف‌سازی به دیوان عالی اروپا ارجاع داده بود.
موضوع لباس مسلمانان و یکپارچگی و ادغام جوامع مهاجر در سال‌های اخیر به کرات در چندین کشور اروپایی به بحث گذاشته شده است.

افزودن دیدگاه جدید