همه با هم به پیشواز چهارشنبه سوری

* آیا می‌دانستید اصلا پیشینه‌ای از چهارشنبه سوری در منابع کهن تاریخی وجود ندارد؟! * بیاییم با خاموش کردن یک ترقه و اهدای پول آن به یک نیازمند، روزنه امیدی را در دل فقیری روشن کنیم.

* نه، به چهارشنبه سوری، احترامی به آتش‌نشانان شهید.

* چهارشنبه سوری فقط خرافه نیست؛ خلاف عقل و منطق است!

* آیا می‌دانستید اصلا پیشینه‌ای از چهارشنبه سوری در منابع کهن تاریخی وجود ندارد؟!

* در هیچ جا نداریم که زرتشت یا کوروش در چهارشنبه آخر سال از روی آتش پریده باشند.

* آیا بازی با آتش و ترقه، سوختگی، نقص عضو، سقط جنین، سکته قلبی و مرگ، همان عمل به کردار نیکی است که در تعالیم زرتشتیان است؟!

* بیاییم با خاموش کردن یک ترقه و اهدای پول آن به یک نیازمند، روزنه امیدی را در دل فقیری روشن کنیم.

* آیا آیندگان باور خواهند کرد، ما برای رفع مشکلاتمان از روی آتش می‌پریدیم؟! این همان تمدن آریایی است که ما از آن دم می‌زنیم؟!

* پریدن از آتش، بازی با ترقه، شلوغی بیمارستان‌ها و نابودی خانواده‌ها در چهارشنبه آخر سال، همان تمدن آریایی است که ما از آن دم می‌زنیم؟!

* سوختگی، نقص عضو، سقط جنین، سکته قلبی و مرگ، دستاوردهای مهم چهارشنبه آخر سال.

افزودن دیدگاه جدید