گروه تروریستی تکفیری داعش، برند «نایک» را حرام اعلام کرد.

فتاوای عجیب و غریب داعش درمورد برند «نایک»

گروه تروریستی تکفیری داعش، برند «نایک» را حرام اعلام کرد. در ادامه صدور فتاوای شاذ و مضحک مفتیان وهابی و سلفی، مفتیان این گروه تروریستی، هرگونه استفاده از البسه و پوشاک تحت برند «نایک» را در مناطق تحت کنترل خود، اعم از خرید، فروش و پوشش، حرام اعلام کردند و مخالفان با این حکم را مستحق اجرای تعذیر دانستند.

«نایک» در افسانه های روم باستان، علامت پیروزی بود و مفتیان وهابی داعش نیز استفاده از این نوع علامت پیروزی را حرام برشمردند.

شایان ذکر است، در عربستان سعودی که تحت سیطره فکری وهابیت قرار دارد، فتاوای مشابهی وجود دارد. از جمله فتاوای مفتیان وهابی سعودی، حرمت رانندگی بانوان، حرمت سینما و احکام مضحکی و غیرعقلایی از این دست است.

افزودن دیدگاه جدید