اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر

عصر روز پنج شنبه۱۲اسفند ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) اجتماع بانوان پوشیه ای به جهت دفاع از حجاب در مشهد برگزار شد.
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر
اجتماع زیبای بانوان پوشیه ای در مشهد/تصاویر

افزودن دیدگاه جدید