زندانی احتمالی ترامپ به اتهام خیانت

روزنامۀ صهیونیستی معاریو پیش بینی کرد که ترامپ به زندان خواهد افتاد.

به گزارش تی وی شیعه به نقل از العالم، در حالی که محافل صهیونیستی، دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را جشن گرفته و به این دستاورد مشغول بودند، روزنامۀ معاریو پیش بینی غافلگیر کننده ای دربارۀ سرنوشت ترامپ مطرح کرد.

معاریو پیش بینی کرد که ترامپ به سبب ارتباطاتی که با روسیه داشت، محکوم شود.

به نوشتۀ معاریو" سازمان های اطلاعاتی آمریکا، علیه ترامپ اعلام جنگ کرده اند و به تلویح اشاره کرده اند که اطلاعات ناگواری ضد ترامپ در اختیار دارند که تنها به مایکل فلین مشاور امنیت ملی محدود نمی شود".

معاریو با استناد به این مساله پیش بینی کرد که رویارویی ترامپ و سازمان های اطلاعاتی آمریکا تا حد ارائه اطلاعات و اسنادی پیشرفت کند که ترامپ را به ارتکاب "خیانت" متهم سازد.

معاریو همچنین نوشت: "اگر ترامپ راهی برای تفاهم با سازمان های اطلاعاتی آمریکا پیدا نکند، سرنوشتی جز برکناری یا زندان نخواهد داشت".

معاریو سپس با تکیه بر این پیش بینی، از کابینه رژیم صهیونیستی خواست پیشدستی کرده و تلاش کند با "مایک پنس" معاون ترامپ رابطه برقرار کند تا در صورت برکناری ترامپ، منافع رژیم صهیونیستی آسیبی نبیند.

افزودن دیدگاه جدید