شناخت شخصیت معاویه (2) از نگاه علمای اهل سنت

حسن بصری گوید: در معاویه چهار خصلت بود که هر یک به تنهایی گناه بزرگی است : اول : به دست آوردن حکومت به وسیله شمشیر، بدون شورا؛ در حالی که گروهی از صحابه هنوز زنده بودند و می توانست با آنها مشورت کند. دوم : خلیفه قرار دادن فرزند مشروب خوارش یزید. سوم : زیا

حسن بصری گوید: در معاویه چهار خصلت بود که هر یک به تنهایی گناه بزرگی است :

اول : به دست آوردن حکومت به وسیله شمشیر، بدون شورا؛ در حالی که گروهی از صحابه هنوز زنده بودند و می توانست با آنها مشورت کند.

دوم : خلیفه قرار دادن فرزند مشروب خوارش یزید.

سوم : زیاد را برادر خواند، برخلاف فرمایش رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) که فرمود: الولدللفراش و للعاهر الحجر

چهارم : کشتن حجر و یارانش .

دریافتاندازه
فایل 13366-f-farsi.mp440.93 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید