شناخت شخصیت معاویه (1) از زبان پیغمبر و اصحاب

حضرت رسول اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم) به عماربن یاسر فرمود: تو بر جهاد حریصی و تو اهل بهشتی و تورا گروه ظالمین می کشند.( عمار را گروه معاویه در صفین کشتند.)

1 ـ پیامبر رحمت (صلى الله عليه وآله وسلم) درباره او نفرین فرمود که : خداوند شکم او را (معاویه را) سیر نکند.(1)
2 ـ نتیجه نفرین پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم): معاویه روزی هفت بار غذا از گوشت و حلوا و میوه فراوان می خورد و می گفت : خسته شدم اما سیر نشدم .(2)
3 ـ جناب رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) معاویه و پدرش را دید، یکی سوار است و دیگری پیاده ، فرمود:خداوند آن دو نفر، سواره و پیاده را لعنت کند.(3)
در روایت دیگری این گونه آمده :
رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) مشاهده کرد ابوسفیان بر الاغی سوار و پسرش معاویه از پیش و یزید (گویایزید فرزند ابوسفیان است) از پشت سر می رفتند. رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند: خداوند سواره وکسی که از پیش می رود و کسی که دنبال او می رود، لعنت کند.(4)
4 ـ عایشه (همسر پیامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم)) گوید: رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند: گروهی در محل >مرج عذراء<کشته می شوند که خداوند و اهل آسمان به خاطر شهادت آنها غضب می نمایند. (حجر بن عدی و یارانش در آنجا به دست گروه معاویه به شهادت رسیدند.)(5)
5 ـ شداد بن أوس (صحابی) بر معاویه داخل شد در حالی که معاویه و عمروبن عاص کنار هم نشسته بودند. شداد در بین آن دو نشست و گفت : آیا می دانید چه چیزی باعث شد که من دربین شما نشستم ؟ به خاطر آن که از پیامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) شنیدم که می فرمود: >هرگاه این دو را دیدیدکه با هم جمع هستند، آنها را جدا کنید؛ زیرا آنها جمع نمی شوند مگر بر نیرنگ ؛ پس من دوست داشتم بین شما دو، جدایی بیاندازم .(6)
6 ـ حضرت رسول اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم) به عماربن یاسر فرمود: تو بر جهاد حریصی و تو اهل بهشتی و تورا گروه ظالمین می کشند.( عمار را گروه معاویه در صفین کشتند.)(7)
جصاص پس از نقل فرمایش رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) می گوید: این خبر پسندیده و متواتر است ، به گونه ای که حتی معاویه هم قدرت بر انکار آن نداشت .(8)
7 ـ از أبی سعید خدری و عبدالله ابن مسعود و دیگران نقل شده که پیامبر اکرم 9 فرمودند:>هرگاه معاویه ابن أبی سفیان را دیدید که بر منبر من بالا رفته و خطبه می خواند، او رابکشید.<(9)
و در خبری دیگر از ابوسعید خدری آمده است :
مردی از انصار اراده قتل معاویه را نمود. به او گفتیم : در عهد خلافت عمر شمشیرت را حمایل مکن تا اینکه برای او بنویسیم (اجازه قتل معاویه را بگیریم). آن مرد انصاری گفت : همانا ازرسول الله شنیدم که می فرمود: >اذا رأیتم معاویه یخطب علی الاعوادفاقتلوه .<
أبی سعید گفت : ما نیز این فرمایش را شنیده ایم و لکن انجام نخواهیم داد تا اینکه به عمربنویسیم . سپس برای او نوشتند ولی جوابی نیامد تا اینکه عمر مرد.(10)

پی نوشت ها :

1ـ عن ابن عباس قال : ...قال النبی 9: >اذهب و ادع لی معاویه اذهب فادع لی معاویه لا أشبع الله بطنه <.
صحیح مسلم ، کتاب البر، باب من لعنه النبی ، حدیث 2604/9، 2010/4.
2ـ و قد انتفع ... کان یأکل فی الیوم سبع مرات یجاء بقصعه فیها لحم کثیر وبصل فیأکل منها و یأکل فی الیوم سبع أکلات بلحم و من الحلوی والفاکهه شیئاً کثیراً و یقول والله ما أشبع و انما أعیا.
البدایه والنهایه ، ترجمه معاویه ، حوادث سنه ستین ، 128/8.
3ـ قال النبی e: >لعن الله السائق والراکب .<
مجمع الزوائد و منبع الفوائد، باب ما جاء فی الصلح ، 247/7 و تذکره الخواص ، سبط ابن جوزی ،الباب الثامن ، ص 182، و نیز انساب الاشراف ، معاویه ابن ابی سفیان ، 136/5.
4ـ رأی رسول الله e أباسفیان مقبلا علی حمار و معه ابنه (معاویه) یقوده ویزید یسوقه : لعن الله الراکب و القائد و السائق .
ربیع الابرار و نصوص الاخبار، باب الخیل و البغال والحمیر و..، 400/5.
5ـ عن أبی الاسود قال : دخل معاویه علی عایشه فقالت : ما حملک علی قتل أهل عذراء حجر و أصحابه ؟ فقال : یا ام المؤمنین ! انی رأیت قتلهم صلاحاًللامه و بقاؤهم فساداً للامه فقالت : سمعت رسول الله e یقول : سیقتل بعذراءناس یغضب الله لهم و أهل السماء.
کنز العمال ، معاویه ، مؤسسه الرساله ، 578/13، حدیث 37509، 1405.
6ـ عن شداد بن أوس :... انی سمعت رسول الله e یقول : >اذا رائیتموهماجمیعاً ففرقوا بینهما< فوالله ما اجتمعا الا علی غدره فأحببت أن أفرِبینکما.
مجمع الزوائد، باب ما جاء فی الصلح ، 248/7.
7ـ عن عبدالله ابن الحرث أن عمرو ابن العاص قال لمعاویه : یاأمیرالمؤمنین ، أما سمعت رسول الله eیقول حین کان بنا یبنی المسجدلعمار: انک حریص علی الجهاد و انک لمن أهل الجنه و لتقتلنک الفئه الباغیه . قال : بلی قال : فلم قتلتموه .
مجمع الزوائد، کتاب المناقب ، باب فی فضل عمار ابن یاسر، 297/9.
8ـ و قال النبی e لعمار: >تقتلک الفئه الباغیه < و هذا خبر مقبول من طریق التواتر حتی أن معاویه لم یقدر علی جحده ... .
احکام القرآن ، سوره الحجرات ، باب قتال أهل البغی ، 280/5.
9ـ عن عبدالله ابن مسعود قال : قال رسول الله e: >اذا رأیتم معاویه ابن أبی سفیان یخطب علی المنبر فاضربوه عنقه .<
انساب الاشراف ، معاویه ابن أبی سفیان ، 136/5 و 137، 1420 و تهذیب التهذیب ، ترجمه 3260، عباد ابن یعقوب ، 98/5 و ترجمه 4905 علی ابن زید التمیمی ، 276/7.
10ـ عن أبی سعید الخدری أن رجلا من الانصار أراد قتل معاویه فقلنا له : لاتسل السیف فی عهد عمر حتی تکتب الیه . قال : انی سمعت رسول الله 9: >اذارأیتم معاویه یخطب علی الاعواد فاقتلوه و نحن قد سمعناه و لکن لانفعل حتی نکتب الی عمر فکتبوا الیه فلم یأتهم جواب الکتاب حتی مات .
انساب الاشراف ، معاویه ابن أبی سفیان ، 136/5.

افزودن دیدگاه جدید