سخنرانی دکتر نبویان در مورد پروژه نفوذ

سخنرانی دکتر نبویان در مورد پروژه نفوذ / نقد صریح نماینده انقلابی مجلس به مشاور رئیس جمهور محمود سریع القلم و عملکرد دو ساله اقتصادی.سیاسی.فرهنگی دولت

سخنرانی دکتر نبویان در مورد پروژه نفوذ

 

.

.

.

ویژه نامه شناخت نفاق و منافق ، نفوذ و نفوذی

دریافتاندازه
فایل سخنرانی دکتر نبویان در مورد پروژه نفوذ105.05 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید