1 سخنرانی سید علی نجفی : در رابطه با انقلاب و ثمرات این انقلاب ، روضه شهادت پیامبر و حق الناس ، من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فدیته علی و من دیته علی فانا دیته

گرفتن علم سخت است و خشوع لازم داره فرمود علم به خاشعین داده میشود خاشع مثل کسی است در سرش یک پرنده وحشی نشسته است و اگر حرکت نا بجا کند آن پرنده میپرد تفسیر امام که تعطیل شد

ویژه نامه سید علی نجفی یزدی

1 حتی این حرفها را از کتابها داشتند بر میداشتند که این حدیث را در یک کتابی یک کتاب روش برای رسیدن به پول چاپ کرده بود و داده بود به یک آدم تاریک تا حاشیه بزنه و اون نوشته بود که معلوم نیست که فیض این حدیث را از کجا آورده است که من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فدیته علی  و من دیته علی فانا دیته

مردم قبلهاشون فرق میکنه ...

چرا تفسیر امام ره تعطیل شد ...

2 گرفتن علم سخت است و خشوع لازم داره فرمود علم به خاشعین داده میشود خاشع مثل کسی است که در سرش یک پرنده وحشی  نشسته است و اگر حرکت نا بجا کند آن پرنده میپرد تفسیر امام که تعطیل شد ( وقتی که طاقت شنیدن حرف حق وجود نداشته باشه  که یکبار دیگه هم همچین اتفاقی افتاد امام درسی را شروع کرد و بعد هم تعطیل کرد مثل مولی امیر المومنین ....

3 سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعلم بطرق السماء من الارض   ( ساسه العباد و ارکان البلاد و امناء الرحمن )

4 امامی که تفسیر را شروع کرد که در آن شلوغ پلوعی ها بود وقتی تفسیر را شروع کرد یک کلمه از آن سر و صداها نبود که میفهموند که اینها همه از جای دیگه ای است    ما فرطت فی جنب الله  که میخواد بفهمونه تمام این حرفها از جای دیگه ای است که در کتاب مصبا ح الولایه فرموده کنت مع الانبیاء سرا و مع محمد سرا و جهرا که امام فرمود که این معیت معیت قیومیه است که میفرمود که در اینجا حرف دیگه ای است که نمیشه پرده برداشت که میفرمود که اول باید تزکیه کرد و ....... تا این حرف را بفهمی

5 امام فرمود بعضی حرفها برای شما نیست روح القدس آن را به شما القا میکند  

مژد ای دل که مسیحا نفسی میاید                   که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید

امام فرمود بگو

مژده ای دل که مسیحا نفسی آمده است               که ز انفاس خوشش بوی کسی آمده است

6 فرمود آن کسانی  که با این نظام مشکل دارند با قیام و ظهور هم مشکل دارند چون این هم بویی از آن است با مملکت حضرت هم خیلی ها مشکل دارند این بویی از ان حق حقیقی است

7 اگر هیچ چیزی نباشه این شده که ما تلویزین را باز میکنیم ما چهره نورانی امام را میبینیم   که آ« کتاب فروش وقتی نوشته بود خ  امدند گرفتند که بگو این خ چه کسی است ؟

8   اللهم ........مولای من من را از یاران اسلام قرار بده که اگر این کار را بکنی برای تو آسان است  ولی برای من بسیار سخت و گران است که ما الان نمیدانیم که خدا که به ما توفیق داده است که خدمت کنیم چه محبتی به ما کرده است

9 انقلاب خیلی بوده اما انقلابی که بازو مثل شیرباشه ولی دل نازک باشه نبوده و این رقت دل بخاطر روضه بر سید الشهدا است که فرمود هر که دلش برای ما رقیق تر باشه ان شخص ایمانش بیشتر است

10 ای برادران رسول الله که پیامبر در میان اصحاب نگاه به آسمان کردند و فرمودند یا لیتنی رایت اخوانی و و شخص سوال کرد که یا رسول الله مگر ما نیستیم و تا سه بار و وقتی تکرار شد فرمود نه    که در یک حدیث دیگر حضرت فرمودند که من به اصلاب شما امیدوار ترم تا به شما

11 ماجرای پیامبر و و پرسید که چرا اذان میگویند گفتند میخواهند نماز بخوانند فرمود چه کسی گفتند ابی بکر حضرت فرمود وای    علی کشته شد وای زهرا کشته شد   و نمیتوانست را ه  برود کشان کشان حضرت را به مسجد آوردند و پیامبر آمد او را کشید و پرت کرد عقب و نشسته نماز خواند و فرمود که این نماز نمازی استثنایی بود و کسی بعد از من امام جماعت نشسته نمیباشد خدا فرمود بعد خطبه خواند      من مشرف به سفر آخرت هستم انچه شما را به بهشت میرساند گفتم و آنچه از جهنم دور میدارد گفتم ولی یک کار مروط به من است اگر کسی حقی به گردن من دارد بگوید  که تکرار کردند  و شخصی گفت که من حقی دارم تازیانه ای سهوا به من زده اید  فرستادند و رفتند از در خانه فاطمه تازیانه را آوردند و حضرت زهرا گریه میکردند آمدند و آن شخص گفت که من لخت بوده ام و گریه میکردند ولی دروغ میگفتند چرا چون به روح پیامبر بی احترامی کردند مگر فاطمه گوشت پیامبر نبود مگر زینب گوشت پیامبر نبود

افزودن دیدگاه جدید