0 سخنرانی سید علی نجفی موضوع کلی نوار در رابطه با ظلم ستیزی اسلام و ماجرای ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث و ماجرای عباس و علی و و امام امت که از تنهایی نمیترسید چون خدا با ما است

سخنرانی سید علی نجفی در رابطه

1 1مبارزه با ظالم در تمام ابعاد در عمل در گفتار در دل

2امام امت که داره خبر میده امام در واقع ذاره امر میکنه که    قائم به شخص نباشید افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم که همه قائم به شخص بودند مگر سه نفر از آنها که ارتد الناس بعد النبی  الا ثلاثه ابوذر سلمان و مقداد که تا این را حضرت فرمود پرسید عمار چطور حضرت فرمود ما عمار را جزو ثابتین نمیدونیم جزو تائبین میدونیم ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا .............عمار کاری نکرد اما در دل لحظه ای تردید کرد .

3 ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه  و اینکه عمار از تائبین است   وهمچنین عباس هم از تائبین است  و حتی عباس هم خودش را از بقیه بالاتر میدانست  (ماجرایی که پیامبر فرمود عمو باند شو از جای علی اینجا جای علی میباشدد اول محل نگذاشت و دوباره پیامبر تکرار کرد 

4 اول کسی که سرش را تراشید سلمان بود  اما بعضی سرشان را نیمه تراشیده بودند تا اگر کار با علی بود بگویند که که سر ترشیده ایم ولی اگر کار با غیر علی شد بگویند ما سر نتراشیده ایم

5 سوال حضرت از عباس که عمو جان آیا از پیامبر در رابطه با ابوبکر چیزی شنیدی   گفت نه   بلکه هر چه شنیدم در رابطه با شما بود بعد سوال کرد عمو جان هر چه شنیدی در رابطه با من بود پس چرا چیزی نگفتی و نیامدی پیش من   جوا دا همه رفتند و کسی باقی نماند حضرت فرمود که عمو جان میدانی مثل تو در قرآن مثل چی است  مثلهم کمثل الذی استوقد نارا    (جمعیت بین بودید شما )

6  امام نه چیزی به او زیاد نشد ماجرای ینی صدر و امام    شخصی آمد و گفت که که امام الان که میخواهی بنی صدر را بر کنار کنی بهتر نیست که کمی تامل کنی اما فرمود الان که همه میگویند که درود بر خمینی بگگویند مرگ بر خمینی برای من هیچ فرقی نمیکند

7 قالوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین   مصلی  مصلی ان اسب سواری که دقیقا پشت سر اسب اولی داره حرکت میکنه لم نک من المصلین    ای   نکن  من السابقین

8 امام یدفه پیام یده که رزمندگان مواظب باشند که غرور آنها را نگیرد واین  هم با ذکر درست میشه   الذین یذکرون الله قیاما و قعودا که حتی در دستشویی هم  ذکر وارد شده که موسی سوال کرد جواب اومد ذکری حسن فی کل حال

 9 ساعتی افتاده و مدهوش بود چونکه یارش در بغل هم آغوش بود 

افزودن دیدگاه جدید