طرح و برنامه براندازی انقلاب در پروژه 2020 ( فایل صوتی ) / برنامه ریزی 30 ساله برای براندازی انقلاب اسلامی

طرح و برنامه براندازی انقلاب در پروژه 2020 ( فایل صوتی ) / برنامه ریزی 30 ساله برای براندازی انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

به سه شکل در بررسی مسائل سیاسی میتوان ورود داشت :

خبر رسانی مسائل سیاسی

تفسیر شخصی

تحلیل مسائل سیاسی

لازمه تحلیل سیاسی ریشه یابی و مشابهت یابی مسائل سیاسی است

فوکویاما یهودی الاصل است و تاثیر گزار بر روابط خارجی آمریکا .

نظریه فوکویاما در پایان تاریخ که میگوید آمریکا سلطان و حاکم دنیاست .

جنگ عجیب و غریب دوران هشت ساله ، جنگی که در آن 78 کشور غیر مسقیم و 39 کشور مستقیم با ما درگیر بودند .

در جنگ ایران و عراق ، دو ابر قدرت بر علیه ایران همدست شده بودند .

آمریکا برای اینکه به شوروی نشان دهد که من حاکم دنیا هستم چه کارهایی انجام داد ؟

تلاشهای سازمان منافقین برای از بین بردن انقلاب ، در یک روز 800 نفر نیروهای انقلابی را شهید کردند ؟

سه جلسه در آلمان و اسرائیل واشنگتن برای بررسی از بین بردن انقلاب .

در هامبورگ آلمان 130 نفر از ضد انقلابها جمع میشوند و سوال اساسی این است که چگونه ایران در جنگ با عراق شکست نمیخورد ؟ چگونه امکان دارد ؟

نتیجه آن جلسه این بود که به دو علت پی بردند که چرا انقلاب شکست نمیخورد ؟

وجود روحیه شهادت طلبی و اتصال به امام حسین ع .

حضرت آقا : و پیش بینی از فتنه های پیش رو .

در فتنه پیش رو مجتهدین شرکت دارند .

تز انقلاب و آنتی تز انقلاب از قم است .

 پرچم سرخ امام حسین ، نشانه اینکه ما به دنبال جهاد و شهادت هستیم .

اشتباه نظام سلطه که جنگ را از عراق شروع کردند .

نظام سلطه جریانات جهانی را هدایت میکنند .

دو بال شیعه : امام حسین و مراجع .

به نتیجه رسیدند که ما باید بر روی هیئتها و مراجه کار کنیم که ما آنها را هدایت کنیم و تعیین کنیم .

نوشته شدن پروژه 2020 برای فروپاشی انقلاب .

دیپلماسی آشکار و نهان .

مشکل اصلی دشمن با ما هسته ای و یا ... است .

مذاکرات 5+1 و یا مذاکرات هفت قدرت هسته ای .

ادبیات مذارکات هسته ای ، همه گزینه ها روی میز است .

پروژه پنهان نظام سلطه پروژه 2020 است نه مذاکرات و ....

همان بلایی که بر سر شوروی آمد باید بر سر ایران بیاید .

تفاول کمیونیسم و لیبرالیسم در چیست ؟

آمریکا در ایران و شوروی در نیکاراگوئه ....

چگونه آمریکا در نیکاراگوئه ، شوروی را کنار زد .

روزنامه ای که سه شعار داشت : 1 توسعه سیاسی 2 توسعه اقتصادی 3 اصلاحات

چگونه آمریکا و انگلیس طرح فروپاشی آمریکا را طراحی کردند ؟

چگونگی نفوذ آمریکا در سیستم اطلاعات شوروی

کاری را که با شوروی کردند میخواهد با ایران اجام دهند .

تفاوت براندازی در شوروی و ایران

خدا در ایران و خدا در شوروی

تخریب امام حسین ع در پروژه 2020

ضربه زدن به وزارت اطلاعات در پروژه 2020

سعید حجاریان و علوی تبار و ابراهیم اصغر زاده ، تاجیک ،

سیستمهای انقلابهای مخملی در اطلاعات و امنیت است

برخی مطبوعات خط قرمزها را رد میکنند

توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی و اصلاحات شعار دولتهای ....

حرکت فتنه گران از بیست سال قبل بوده است

حضور عناصر با سابقه اطلاعاتی و نظامی در فتنه

عناصری مرتبط با جریان فتنه درون نظام حضور دارند

نفوذ در وزارت اطلاعات و متلاشی کردن آن

پنج قانون باید در مجلس تصویب شود

ده ساله کردن رهبری

انقلاب مخلملی انقلاب امنیتی است

بعد از نفوذ باید وارد مرحله ضربه زنی شویم

حلقه 107 نفره کیان

دشمن در برخی از ارکان کشور نفوذ پیدا کرده است

چگونه پروژه 2020 لو رفت

قتلهای زنجیره ای ...

ارتباط قتلهای زنجیره ای با خارج از کشور

قاتل بی گناهان را دادگاهی میکند

جریان سعید امامی

چگونه ویدئوی سعید امامی به خارج نفوذ کرد

چگونه وزارت اطلاعات را بی اعتبار کردند ؟

اطلاعات سری ایران در دستان بیگانگان

نفوذ در وزارت اطلاعات و ضربه به وزارت اطلاعات

زیر سوال بردن وزارت اطلاعات

رله شدن اطلاعات به خارج از کشور

ترور سعید حجاریان

ضربه به سپاه

جعل کردن دست خط حضرت آقا

طرح آمریکا برای فروپاشی شوروی

فشار در بیرون چانه زنی در داخل

طرح آمریکا برای حمله نظامی

صلح حسنی در کار نخواهد بود ...

کمیته نسیم برای آموزش نحوه براندازی مخملی سیتم گولدکوئیستی سیاسی

تخریب حرام است ، باید تبیین شود

هفتاد مرجع وابسطه

چهار نگرش در رابطه با ولایت فقیه

فلسفه سید حسین نصر

ما در مرحله ظهور صغری هستیم و دو دوران ظهور صغری احتیاجی به ولایت فقیه نیست

تز انقلاب و آنتی تز انقلاب از قم است

نقش سید حسین نصر در جریان فتنه

مشکل در دینی بودن مملکت است

چرا حضرت آقا ده روز قم آمدند ؟

طراحی 2020برای فروپاشی انقلاب اسلامی

اختلاف بین احزاب سیاسی ایران

وقتی انقلاب میشود که در چهار حوزه انقلاب شود

امنبیت ، اقتصاد ، فرهنگ

فروپاشی اقتصادی

فتنه 2020 چه نوع فتنه ای میباشد

افزودن دیدگاه جدید