مخالفت حسن آقامیری با قصاص / قصاص با فطرت نمیسازه

این حکم - حکم قصاص - که در قرآن کریم و ضروری بین همه مسلمین است جدا کنید حساب [خودتان‌] را از مرتدها. اینها ( منکران حکم قصاص ) مرتدند.

قرآن: لکم فی القصاص حیات

امام خمینی: این حکم - حکم قصاص - که در قرآن کریم و ضروری بین همه مسلمین است جدا کنید حساب [خودتان‌] را از مرتدها. اینها ( منکران حکم قصاص ) مرتدند.

آقامیری:  سوره ها  و آیات  قرآن جابجا شده...        روایات پیامبر  نیست...  شان نزولها نیست...     
این قرآنی هست که بنی امیه وبنی عباس پانصد سال با آن حکومت کردند، این قرآنی هست که در دست داعش است...
لذا نمی توان احکام (ازجمله، قصاص)  را از آن استخراج کرد... قصاص با فطرت نمی سازد ... (تو این جامعه، بخشش واجب است و قصاص، قتل است.)

مخالفت حسن آقامیری با قصاص / قصاص با فطرت نمیسازه

افزودن دیدگاه جدید