بررسی هدف دشمن از ایجاد جریان‌هایی مانند: سعید طوسی

جریانهایی مانند سعید طوسی و امثالهم گوساله های سامری است که دشمن با طرح آن ما را از مساله اصلی جدا کرده

بسم الله الرحمن الرحیم

مطمئنا هر فرد به دنبال تاثیر گزاری حد اکثری به افراد جامعه و جمع قوای انسانی بیشتر برای رسیدن به اهداف خود میباشد، چرا که رسیدن به هدف در جوامع بشری میسر نیست مگر اینکه مقبولیت اجتماعی و طرفدارانی داشته باشیم که با حمایت آنان قدرتهای مخالف را کنار زده و به اهداف و خواسته‌های خود برسیم ، وفرقی هم بین حق و باطل وجود ندارد، حتی جریانهای حق نیز اگر مقبولیت اجتماعی خود را از دست دهند و طرفدار نداشته باشد و یا به هر دلیلی طرفدارانی که بتوانند از جان و مال خود گذر کنند نداشته باشند نمیتوانند به هدف خود برسند، شما نگاه کنید حضرت علی (ع) با اینکه معیار و میزان سنجش حقانیت همه چیز میباشد اما چگونه شد که سالها کنار زده شد .

یکی از حیله های دشمن برای تاخیر و کند نمودن حرکت خدا محوران، پراکندگی فکری و عملی جبهه مقاومت میباشد .

جمعیت مذهبی برای اینکه به هدف برسد چند مسئولیت مهم دارند اول اینکه باید هدف غائی معلوم شود و سنگرهایی که برای رسیدن به آن هدف بر سر راه است باید فتح شود یعنی حرکت واحد با هدف واحد .

و تمام افراد باید حرکت واحد و هم افزا برای رسیدن به آن هدف داشته باشند .

امروز دو مشکل اساسی در جمعیت انبوه مذهبی‌ها وجود دارد حرکتهای پراکنده به سمت اهداف پراکنده و نرسیدن به مقصد مطلوب ، و به بیان دیگر اول اینکه هدف غائی معلوم نیست ، و مشکل دوم که از مشکل اول سرچشمه میگیرد، هر کس مشغول کاری است یعنی پراکنده کاری .

مثلا فرض کنید در جنگ ایران و عراق اگر قرار بود هر کس که به جبهه می آید برای خود برنامه ای داشته باشد ، برای خود عملیاتی کند و حرکت کند جایی را آزاد کند در این صورت همه رزمندگان شهید میشدند و کار هم بجایی نمیرسید ولی زمانی که تمام افراد سازماندهی واحد و عملیات واحد با هدف واحد و مشخص داشته باشند در این صورت عملیات نتیجه میدهد و قدرت افزایش مییابد و به نتیجه میرسد.

مطمئنا سازماندهی نیروهای بسیجی در فضای مجازی که با انگیزه های مقدس فعالیت مینمایند با روشهای موجود بسیار بسیار سخت اگر نگوییم محال است ولی به هر حال نمیتواینم این مساله اساسی را نادیده بگیریم .

چه باید کرد که وضعیت از حالت کنونی بهبود یافته و کمی فضا در مسیر درست خود قرار بگیرد؟

از طرفی دشمن به این اوضاع آشفته دامن زده و با طرح مباحث حاشیه ای، مباحث اصلی و اهداف اصلی ما را بیش از پیش در حاشیه قرار میدهد و مساله اصلی را فرعی و فرعی را اصلی مینماید که باعث هدر رفت انرژی و هزینه و زمان میگردد .

مثلا در قضیه سعید طوسی که یک مساله بسیار جانبی و کوچک بود دشمن چه زیرکانه برخورد نمود و آن را به مساله اول اساسی تبدیل نمود و ما را از وقایع اصلی و اساسی خود غافل نمود، و چه گفتگوها و زمانهایی برای این مساله صرف شد و ما را از جریان یمن و افشاگریهای جریانات ریاست جمهوری آمریکا و جریان سوریه و عراق  و مدافعان و مسائل اساسی دیگر غافل نمود .

و دشمن از این دسته مسائل حاشیه ای در آستین خود بسیار دارد .

سعید طوسی این کار را کرده باشد مملکت مرجع رسیدگی دارد، اگر هم نکرده باشد که هیچ . درثانی مگر سعید طوسی در تدین و حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد ؟

حتی در صورتی که این عمل شنیع انجام شده باشد به دین و حکومت اسلامی چه ارتباطی دارد ؟ خدا در قرآن رسما جریان برصیصای عابد را که مستجاب الدعوة و دارای اسم اعظم بود را نقل میکند تا بفهماند اگر کسی که در دین و دیانت هم معروف شده بود به بدترین نقطه انسانیت سقوط کرده تعجب نکنید ، آیا جریان سعید طوسی تعجب بیشتری دارد و یا انحراف ابلیس که معلم ملائکه بود .

در حقیقت جریاناتی مانند سعید طوسی و امثالهم گوساله های سامری است که دشمن با طرح آن ما را از مساله اصلی جدا کرده و به انحراف میبرد و دشمن با زیرکی مساله اصلی و اساسی خود را دنبال مینماید و از این گوساله های سامری نیز  بسیار دارند  که ما اگر از این مساله گذشتیم مساله جانبی دیگر که ما را از مساله اصلی منحرف کند ایجاد می شود.

اما وظیفه اصلی و اساسی ما این است که هدف غائی و نهایی و اصلی و اساسی خود را پیدا نموده و آن را تبیین نماییم و هیچگاه مسائل فرعی و حاشیه ای ما را از رسیدن به آن باز ندارد و تمام فعالیتهای ما برای رسیدن به آن باشد و گوساله های ساخته شده ی دشمن را که مسائل حاشیه ای را اصل و مسائل فرعی را اصل میکند را به دیگران گوشزد نماییم .

به عقیده بنده مساله اصلی و اساسی تمامی حق جویان ،دو مورد می باشد
1- تحقق و کادر سازی ظهور است و حتی بزرگترین خروجی انقلاب اسلامی نیز میتواند زمینه سازی و کادر سازی ظهور باشد .

2- تبیین بزرگترین و مهمترین و مقدس ترین هدف و شناساندن گوساله های سامری به جمعیت مذهبی، که این خود می تواند یکی از مقدس ترین فعالیتها باشد .

افزودن دیدگاه جدید