زنگ تفریح مناظره با آقامیری / الرحمن عروس قرآن است پس چرا تو ختم ها میخونیم ؟ سوره عروسی رو تو عزا میخونیم

استدلالهای عقلی و فیلسوفانه آقامیری، بوعلی سینا و شیخ سهروردی و ارسطو را حیرت زده کرده است استدلال آقامیری برای نفی عذابهای سنگین قیامت این است که ما قرآن را نفهمیدیم و بعد میگوید چرا سوره عروسی را در عزا میخوانیم آقامیری : تو دنیا گناه گنهکار (فاحشه) رو

استدلالهای عقلی و فیلسوفانه آقامیری، بوعلی سینا و شیخ سهروردی و ارسطو را حیرت زده کرده است

استدلال آقامیری برای نفی عذابهای سنگین قیامت این است که ما قرآن را نفهمیدیم و بعد میگوید چرا سوره عروسی را در عزا میخوانیم

آقامیری : تو دنیا گناه گنهکار (فاحشه) رو با هشتاد ضزبه شلاق میبخشه، اونجا (قیامت) میخواد هشتصد سال یارو رو نگه داری ؟

آخه این یعنی چی ؟ اینا بهم نمیخوره قابل توجیه نیست ، داستان چیز دیگه ای است، علت این کج فهمی چیه ؟

ما از طریق اهل بیت سراغ قرآن نرفتیم، مثال میزنم براتون آقایون! اهل بیت فرمودند "قلب قرآن" چیه ؟ سوره یس، عروس قرآن (چیه) ؟ سوره الرحمن ، الرحمن عروس قرآن است پس چرا تو ختم ها میخونیم ؟ ما عروس قرآن را چرا خرج ختمهامون میکنیم ؟ مگه نمیگی عروس قرآنه پس چرا تو ختم میخونیم ؟ الان یکی تو عروسی، الرحمن بخونه چی میشه ... ما اینقدر دوریم از اساس ... که عروس قرآن را در عزاهامون میخونیم ...

 

سوال: آقای آقامیری شما که قرآن را خوب فهمیدید، تو عروسیها، سوره الرحمن میخونید ؟

با استدلال شما تو اتاق جراحی قلب باید سوره یس خوند چون یس قلب قرآنه

توی نونوایی ها باید نون و القلم خوند چون تو سوره نون داره

سوره طلاق جاش توی مجلس طلاق است .

سوره بقره به درد کجا میخوره ؟

در جواب کسی که فهمش اینقدر است چطوری باید جواب داد؟

لذا این جواب مخصوص آقای آقامیری : آقای آقامیری در ختمها، عروس قرآن را میخونند چون واقعا شب عروسی اون مومنی که از دنیا رفته است، می باشد؛ داره عروسی میکنه با ملائکه اما در عروسی های دنیایی سوره الرحمن را که عروس قرآن است نمیخوانند چون کلی مشکلات شروع شده برای این داماد ...

ولی جواب درست : سوره الرحمن سوره رحمت است در ختم خوانده میشود که تمام عذابها از روح رفع شود و در تمام رحمتهای الهی غوطه ور شود

این حرفهای شما مرا یاد کاظمینی بروجردی می اندازه که به نانواها گفته بود برای کسب و کارتون این ایه قرآن را بنویسید : ن

زنگ تفریح مناظره با آقامیری

افزودن دیدگاه جدید