مخالفت آقامیری با مرجعیت و تقلید / آقامیری:‌تو چیکاره بودی رفتی گفتی دین اینه ؟ به تو چه ربطی داشت آخه؟

عصر غیبته، امام زمان نیست، ما حقایق خیلی از چیزها را نمیدونیم، باید چی کار کنیم؟ هر چی میدونی یقینیه، بهش عمل کن، اونجا که نمیدونی باید احتیاط کنی .... بهرامی: این فتوی دقیقا همان فتوای اللهیاری و جریان الیمانی است که در پی سست نمودن جریان مرجعیت میباشد
مخالفت آقامیری با مرجعیت و تقلید / آقامیری:‌هر چی میدونی یقینیه، بهش عمل کن

افزودن دیدگاه جدید