فتنه نرم سید حسن آقا میری / چند نفر از علماء با آقای آقا میری صحبت کردند و به ایشان تذکر دادند ولی قبول نکرد

اینجانب علی بهرامی نیکو با یکی از فضلاء و دلسوزان و روحانیون مورد احترام جامعه است تماس گرفتم و با ایشان در مورد آقای سید حسن آقا میر صحبت کردم و گوشزد کردم که اقای آقا میری حرفهایی را در جامعه القاء میکند که عموما ضد دین و مذهب ، و دروغ بستن به خدا و اهل

اینجانب علی بهرامی نیکو با یکی از فضلاء و دلسوزان و روحانیون مورد احترام جامعه است تماس گرفتم و با ایشان در مورد آقای سید حسن آقا میر صحبت کردم و گوشزد کردم که اقای آقا میری حرفهایی را در جامعه القاء میکند که عموما ضد دین و مذهب ، و دروغ بستن به خدا و اهل بیت و همسو با جریانهای خارجی در جهت تضعیف دین و سست نمودن اعتقادات اصیل اسلامی میباشد و راه چاره ای را از ایشان درخواست نمودم .

ایشان در جواب فرمودند چه بکنیم ، ........  با ایشان ده جلسه صحبت نمود تاثیری نداشت ، آقای ...... با ایشان صحبت نمود تاثیری نداشت ، ............. صحبت کرد ایشان قبول نکردند و ناراحت شدند خود من با ایشان صحبت کردم تاثیری نداشت .

من گفتم حاج اقا بالاخره ایشان شبهاتی در جامعه مطرح میکنه اگر جا بیفته بعدا اصلاح اونها کلی زمان میگیره .

گفتند چه کار کنیم ؟

گفتم : بالاخره کسی که عالم هست در برابر انحراف سکوت میکنه یا اینکه حرف میزنه ؟

گفتند : باید جوری حرف نزنیم که آقا میری بیفته سر لج و ...

گفتم : حاجی الان ی حرفی را به خدا و حضرت ابراهیم نسبت داده که من را بهم ریخته ، ایشون ( سید حسن اقا میری ) در سخنرانی گفت که خدا گفت همین الان حکومت را میخوای ، حضرت ابراهیم فرمودد نه ، من میخوام مردم را هدایت کنم .

آقای اقا میری اصلا حکومت دینی را قبول نداره ، در عصر غیبت که اصلا قبول نداره حتی به مشام میرسه که در دوره زمان و حضور امام معصوم هم قبول نداره . اصل دعوای ایشون با رهبر است و و به صورت غیر مستقیم داره رهبر را نقد میکنه ... حرف که به اینجا رسید گفت

اینکه معلومه حکومت را قبول نداره ، در صحبتاش کاملا معلومه ، در جریان فتنه ایشان از جریان فتنه حمایت کرد .

و در آخر تلفن چند نفر را به من داد که با آنها صحبت کنم .

من به یکی از آنها زنگ زدم و جریان را بیان کردم که به علت حفظ آبرو اسم ایشان را نمیگویم و از ایشان کمک خواستم ، ایشان جواب دادند که من نمیتوانم کاری کنم من معذورم  ولی من اینجا جواب ایشان را میدهم :

خدا کنه که عذری داشته باشید وای به حال کسانی که از انقلاب و انقلابی گری همه جا صحبت میکنند و حضور دارند الا جایی که باید حضور داشته باشند ، وای بر ریاء و تزویر ....

 

افزودن دیدگاه جدید