چرا شیعه شدم ؟ سفری از مکتب شافعی تا تشیع سفری از آفریقا تا قم / مصاحبه با جناب آقا اسماعیل طیب اهل کشور مالاوی

در این مصاحبه بسیار مهم با تصور غیر شی,یان در کشور آفریقا و فعالیتهای وهابیت و سیاه نمایی در رابطه با شیعیان آشنا میشویم

چرا شیعه شدم ؟ سفری از مکتب شافعی تا تشیع سفری از آفریقا تا قم / مصاحبه با جناب آقا اسماعیل طیب اهل کشور مالاوی

افزودن دیدگاه جدید