دو دلیل بطلان جنبش الیمانی / شش ماه بعد از خروج سفیانی و یمانی حضرت صاحب الزمان ظهور می کند. الان بیش از هفت سال می گذرد

اینها (الیمانیها ) ادعا می کنند که حجت خدا احمد حسن الیمانی ست او یمانی موعود و پسر امام زمان است و همه باید به او ایمان بیاورند. اولا، ما منتظر امام زمان هستیم ،نه فرزند امام زمان و نه شخص دیگری. ثانیا، من در جریان هستم که بیش از 7 سال است که اینها د

اینها (الیمانیها ) ادعا می کنند که حجت خدا احمد حسن الیمانی ست او یمانی موعود و پسر امام زمان  است و همه باید به او  ایمان بیاورند.
اولا، ما منتظر امام زمان هستیم ،نه فرزند امام زمان  و نه شخص دیگری. ثانیا، من در جریان هستم که بیش از 7 سال است که  اینها دعوتگری میکنند و همین فاصله زمانی، دلیل بر دروغگویی اینهاست، چرا که اولا سفیانی و یمانی  باهم خروج میکنند ثانیا شش ماه بعد از خروج سفیانی و یمانی حضرت صاحب الزمان ظهور  می کند. الان بیش از هفت سال می گذرد، نه از  امام زمان  خبری است نه از سفیانی.

.

.

.

.

ویژه نامه مبارزه با فتنه جنبش الیمانی / امام زمان ظهور کرده و فعلا در مخفیگاهی ست

دو دلیل بطلان جنبش الیمانی

افزودن دیدگاه جدید