جریانی الیمانی، بهائیتِ آپدیت شده

جریان الیمانی که همان بهائیتِ آپدیت شده است، یکی از انحرافات جدی مهدویت می باشد. الان به صورت پرقدرت حتی در قم، مشغول فعالیت است. جزوه پخش می کنند، مبلغ دارند، آمده اند در قم ماهواره راه بیندازند، حتی طمع دارند روحانیون را جذب کنند. سکوت در برابر جریانات

جریان  الیمانی که همان بهائیتِ آپدیت شده است، یکی از انحرافات جدی مهدویت می باشد. الان به صورت پرقدرت حتی در قم، مشغول فعالیت است. جزوه پخش می کنند، مبلغ دارند، آمده اند در قم ماهواره راه بیندازند، حتی طمع دارند روحانیون را جذب کنند.
سکوت در برابر جریانات انحرافی، گناهی نابخشودنی ست.

.

.

.

.

ویژه نامه مبارزه با فتنه جنبش الیمانی / امام زمان ظهور کرده و فعلا در مخفیگاهی ست

جریانی الیمانی، بهائیتِ آپدیت شده

افزودن دیدگاه جدید