پوسترهای "عبرتهای عاشورا" در نگاه امام خامنه ای

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، با اندیشه‌ای ژرف و دانشی وسیع، درس‌ها، پیام‌ها و عبرت‌هایی از مدرسه‌ی عاشورا مطرح نموده و جان تشنه‌ی شنوندگان را از درس‌های سازنده و الهام‌آفرین عاشورا سیراب می‌نماید.
پوسترهای "عبرتهای عاشورا" در نگاه امام خامنه ای
پوسترهای "عبرتهای عاشورا" در نگاه امام خامنه ای
پوسترهای "عبرتهای عاشورا" در نگاه امام خامنه ای
پوسترهای "عبرتهای عاشورا" در نگاه امام خامنه ای
پوسترهای "عبرتهای عاشورا" در نگاه امام خامنه ای
پوسترهای "عبرتهای عاشورا" در نگاه امام خامنه ای
پوسترهای "عبرتهای عاشورا" در نگاه امام خامنه ای
پوسترهای "عبرتهای عاشورا" در نگاه امام خامنه ای

افزودن دیدگاه جدید