دلیل عقلی بر اینکه پیامبر جانشین تعیین نمودند

دلیل عقلی بر اینکه پیامبر جانشین تعیین نمودند 

دریافتاندازه
فایل yx3vo6ixmdxmta.mp42.74 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید