پوسترهای سخنان ناب سید حسن نصرالله در سخنرانی سالگرد پیروزی جنگ ژوئیه

مهمترین نتیجه جنگ 33 روز ضربه به قلب و جان اسرائیل بود که درباره بقایش تردید کرد

مهمترین نتیجه جنگ 33 روز ضربه به قلب و جان اسرائیل بود که درباره بقایش تردید کرد

 

 

افزودن دیدگاه جدید