نگاه به تاریخ و اخبار و جنایات گروه تروریستی وهابی تکفیری داعش

بسم الله القاصم الجبارین بررسی خوارج زمان گروه تروریستی ضد اسلامی وهابی تکفیری داعش قسمت اول نگاه به تاریخ و اخبار و جنایات گروه تروریستی وهابی تکفیری داعش

دریافتاندازه
فایل hwa45ps2ky2kmy.mp427.82 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید