دلایل عقلی ولایت فقیه با نیم نگاهی به مناظره با الله یاری در بحث ولایت فقیه

دلایل عقلی ولایت فقیه با نیم نگاهی به مناظره با الله یاری در بحث ولایت فقیه

دلایل عقلی ولایت فقیه با نیم نگاهی به مناظره با الله یاری در بحث ولایت فقیه

دریافتاندازه
فایل xzpwnircg7r5ao.mp431.77 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید